Συντάκτης: Αθηνά Γκαντήραγα Δημοσιογράφος, Entrepreneur

Εμπνέω τους ανθρώπους να εξελίσσονται και να γίνονται κάθε μέρα πιο ουσιαστικοί και αληθινοί ταξιδεύοντας από το «εγώ» στο «εμείς», μέσα από μια ολιστική πλατφόρμα προσωπικής ανάπτυξης.

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue