Διώξτε Την Αρνητική Ενέργεια Του Χώρου…Με Το Χασμουρητό!

Ένα σπουδαίο εργαλείο για εκκαθάριση είναι το χασμουρητό. 

Συγκεντρωθείττε αρκετά δευτερόλεπτα στον στόχο σας και ξεκινήστε να χασμουριέστε σαν να είστε πολύ κουρασμένοι και πρέπει να κοιμηθείτε. Ακόμα και αν δεν νιώθετε το χασμουρητό, η κίνηση θα συνεχίσει μόλις ξεκινήσετε. Κάντε το επίσης όταν νιώθετε αντίσταση στο να χρησιμοποιήσετε την φωνή σας για να καλέσετε την δύναμη σας και την θεϊκή βοήθεια. Θα αρχίσει μια δίνη να σας περιβάλλει, όπου θα συμπαρασύρει όλα τα ενεργειακά σκουπιδια που σας περιβάλλουν εκείνη τη στιγμή μέσα στον χώρο σας. 

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue