«Είμαι Ευγνώμων»…Ας ξεκινάμε την μέρα μας με το πιο σημαντικό πράγμα!

ΕΙΜΑΙ ευγνώμων με όλη μου την καρδιά, την ψυχή και τον νου και προσηλώνομαι στη Θεϊκή αφθονία που τώρα φανερώνεται μέσα από την προσωπική μου εξέλιξη.
ΕΙΜΑΙ έτοιμη/ος να εκδηλώσω, να υποδεχθώ και να επιτρέψω στην Θεϊκή αφθονία να διεισδύσει σε όλα τα μέρη της ύπαρξης μου σε όλα τα επίπεδα και τις διαστάσεις, στην ολοκληρία των όψεων μου.Είμαι μετακινημένη/ος πέρα από κάθε φόβο και εκπληρώνω τα σχέδια Σου για μένα.
ΕΙΜΑΙ ανοιχτή/ος να παραλάβω τα δώρα μου, την αφθονία μου, τις ευλογίες μου. Εγώ εκπληρώνω το συμβόλαιο μου.
ΕΙΜΑΙ απόλυτα έτοιμη/ος να βιώσω τη Θεϊκή μου καταγωγή.
ΕΙΜΑΙ απέραντα ευγνώμων στην Θεϊκή γενναιοδωρία,της πηγής από όπου προέρχομαι.
Γεννηθήτω το θέλημα της αφθονίας Σου μέσω εμού.
Και έτσι είναι Αμήν. (Επανάληψη 3 φορές)

Περίμενετε 15″ και συνέχιστε:

Η βροχή των ευλογιών Σου εκπορεύεται τώρα σε μένα και εμποτίζει την ύπαρξη μου σε όλα τα επίπεδα, διαστάσεις και όψεις με την εκληλωση της Θείας Χάρης…στο όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ευχαριστώ την ”Πηγή Άνωθεν” *Djwhal Khul

Περιμένω τις ερωτήσεις σας και όποια άλλη βοήθεια χρειαστείτε στα social μου Facebook | Instagram

Ria Ramata – 6945890669

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue