Φύσα «Ψυχή μου»

Φύσα ψυχή μου

Ταξιδέψε σε θάλασσες , στεριές

Επέλεξε της μνήμης τις ροές

Νοιώσε ψυχή μου

Στέρεψε σε στέπες θλιβερές

Ξεδίψασε σε λίμνες με αρετές

Πέτα ψυχή μου

Σπάσε αλυσίδες φανερές

Αγνόησε πληγές τραυματικές

Πες τα ψυχή μου

Διάλεξε λέξεις τρανταχτές , Φτιάξε εικόνες ζωντανές

Δώστα ψυχή μου

Παρέδωσε της γνώσης τις τροφές

Αγνόησε στημένες φύλακες

Ζήσε ΨΥΧΗ ΜΟΥ

ελεύθερη στο φως

shop online ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

photo unsplash

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue