Η Natura & Co παρουσιάζει το πρόγραμμα «Δέσμευση στη Ζωή» έως το 2030


15 Ιούλ 2020

Στόχοι του ομίλου είναι οι μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 20 χρόνια πριν την ημερομηνία που ορίζει η Δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών, η προστασία του Αμαζονίου, η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότητας, αλλά και η στροφή των επιχειρήσεων προς την κυκλική οικονομία και αειφορία.

Η Natura &Co ( Ο όμιλoς Natura αποτελείται από τις εταιρίες Avon, Natura, The Body Shop και Aesop) παρουσίασε το πρόγραμμα «Δέσμευση στη Ζωή», ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αειφορίας, που στοχεύει στην εντατικοποίηση των δράσεων της για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του Αμαζονίου, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διασφάλισης της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε ολόκληρο το δίκτυό της, υιοθετώντας παράλληλα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στοχεύοντας στην αειφορία με ορίζοντα έως το 2030.

Μέσα από τρεις πυλώνες, το πρόγραμμα «Δέσμευση στη Ζωή» της Natura &Co στοχεύει:

Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του Αμαζονίου μέσω:

  • Στην υιοθέτηση μιας κυκλικής οικονομίας και την αειφορία:
  • Προχωρώντας πέρα από ένα απλό κυκλικό οικονομικό μοντέλο, διασφαλίζοντας την κυκλική προσέγγιση των συσκευασιών έως το 2030 και διασφαλίζοντας ότι το 100% των υλικών συσκευασίας θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα ή συνθετικά.
  • Αυξάνοντας τη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού στο 50% και αντισταθμίζοντας την αντίστοιχη ποσότητα συσκευασίας, όπου δεν υπάρχει υποδομή ανακύκλωσης, για την επίτευξη 100% υπεύθυνης απόρριψης πλαστικών. Ο όμιλος επίσης θα στηρίξει έμπρακτα τηνκυκλική οικονομία με τη χρήση 95% ανανεώσιμων συστατικών και 95% βιοδιασπώμενων έως το 2030 και στις τέσσερις θυγατρικές.
  • Τέλος, μέσω ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος για την περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων αειφορίας που περιλαμβάνουν κοινότητες δίκαιου εμπορίου, συστήματα εξόρυξης και λύσεις ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων έως το 2030.

Ο Roberto Marques, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Natura &Co, σημειώνει σχετικά: «Αντιλαμβανόμαστε ότι διανύουμε κρίσιμες περιόδους που απαιτούν ενεργή δράση και δέσμευση των εταιρειών για την επίτευξη μίας καλύτερης και βιωσιμότερης κοινωνίας χωρίς διακρίσεις. Χρειάζονται όμως ακόμη περισσότερες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή για να είμαστε η γενιά που αποκαθιστά τον πλανήτη μας και προστατεύει τους ανθρώπους του. Ευθυγραμμισμένη με τις κατευθυντήριες αρχές μας, η Natura &Co ελπίζει να είναι μέρος του διαλόγου και της λύσης. Ανήκουμε στη γενιά που έχει τη γνώση και την τεχνολογία για να σταματήσει την άνοδο της θερμοκρασίας στη Γη, να θέσει τέρμα στο παγκόσμιο ζήτημα των αποβλήτων και να δημιουργήσει ισότητα για όσους το χρειάζονται περισσότερο. Αλλά τώρα πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα… πρέπει να δράσουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη

Ενώ, η Silvia Lagnado, Υπεύθυνη Αειφόρου Ανάπτυξης της Natura &Cos, αναφέρει: «Και οι τέσσερις εταιρείες είμαστε ενωμένες στην απόφαση μας να είμαστε ένας Όμιλος με μηδενικές εκπομπές ρύπων εντός 10 ετών, να αναπτύξουμε αειφόρους λύσεις, επιδιώκοντας την πλήρη κυκλική οικονομία και να αναλάβουμε τολμηρή δράση για περισσότερη ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων στο δίκτυό μας. Επικεντρωνόμαστε στον στόχο μας και γνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί καινοτόμες δράσεις, αλλά και συνεργασία.»

Για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος και να προχωρήσουν οι απαιτούμενες αλλαγές, η Natura &Co εμπλέκει στην προσπάθεια αυτή την κοινωνία των πολιτών και:

  • 1.Καλεί τους συνεργάτες της, τους ανταγωνιστές της, άλλες εταιρείες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ΜΚΟ να συνεργαστούν για να κάνουν μαζί την αλλαγή.
  • 2.Αμφισβητεί το status quo – πιστεύοντας ότι κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις και ότι τα βήματα που έχουν γίνει μπορούν να βελτιωθούν με συλλογική δράση.
  • 3.Συνεργάζεται συλλογικά για τη διαμόρφωση ενός νέου κόσμου για τον οποίο θα μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι.

Η αλλαγή απαιτεί ηγεσία, δέσμευση, συνεργασία και καινοτομία. Όλοι πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους. Πέρα από αυτά που κάνει ήδη, η Natura &Co καλεί επίσης τις βιομηχανίες, τους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να συνταχθούν για να αλλάξουν ριζικά το σύστημα και να εφαρμόσουν ένα όραμα αειφορίας και αναγέννησης που θα αποφέρει έναν πιο δίκαιο και πιο πράσινο κόσμο. 

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue