Skip to main content
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Fimages easyblog articles 8487 idiaitera mathimata

Ιδιαίτερη Διδασκαλία: Πότε Λειτουργεί Βοηθητικά Και Πότε Επιζήμια!

Είναι πολλές οι φορές που οι μικροί μας φίλοι ταλαιπωρούνται με τα διαβάσματα τους .. Eμείς ως γονείς ερχόμαστε στο δίλημμα για το αν θα έπρεπε να τα βοηθήσουμε παρέχοντάς τους μία μορφή ιδιαίτερης διδασκαλίας .

Παλαιότερα η ιδιαίτερη διδασκαλία αποτελούσε προνόμιο λίγων και ουσιαστικά δεν αντικατόπτριζε τις πραγματικές ανάγκες, αλλά λειτουργούσε ως δείκτης “οικονομικής επιφάνειας” κάθε οικογένειας. Σήμερα, οι λόγοι επιλογής της ιδιαίτερης διδασκαλίας είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι. Εστιάζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού με διάθεση να το βοηθήσει και να είναι αποτελεσματικό κατά τη μελέτη του

Πριν από το στάδιο της ιδιαίτερης διδασκαλίας

Αρχικά πριν αποφασίσουμε ότι θα παρέχουμε στο παιδί μας την δυνατότητα της ιδιαίτερης διδασκαλίας θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιους παράγοντες , για το αν λειτουργούν σωστά ,επηρεάζοντας άμεσα την απόδοση του μικρού μας φίλου.

Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε αν το παιδί έχει ολοκληρωμένη εικόνα των εργασιών του αποχωρώντας από το σχολείο. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο, είναι βασικό για να μπορεί το παιδί σε δεύτερο χρόνο να είναι αποδοτικό κατά τη μελέτη του στο σπίτι.

Άλλος παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι το περιβάλλον μελέτης. Πριν πούμε ότι ο μικρός μας φίλος δεν είναι σε θέση να αποδώσει στη μελέτη του, θα πρέπει να εξετάσουμε αν το περιβάλλον μελέτης είναι κατάλληλο. Δηλαδή απομονωμένο από θορύβους, διερχόμενα άτομα, κατάλληλο φωτισμό και χωρίς αντικείμενα που αποσπούν την προσοχή.

Εξίσου σημαντικό ρόλο για να μπορέσει ένα παιδί να λειτουργήσει αυτόνομα κατά την μελέτη του είναι η κατανόηση των εκφωνείσεων και των παραδειγμάτων, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αυτό-προσδιορίζεται σε σχέση με τα ζητούμενα της κάθε εργασίας .

Σαφώς όμως, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε και την δική μας συμπεριφορά, αν λειτουργούμε ως πρότυπα . Δεν είναι δυνατό να ζητάμε από τα παιδιά να μελετήσουν, ενώ εμείς την ίδια στιγμή μπορεί να έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας ώρας χαλάρωσης. Ξέρουμε ότι τα παιδιά λειτουργούν μιμητικά με αποτέλεσμα να αρνιούνται να εργαστούν εκείνη την ώρα. Θα πρέπει λοιπόν τη στιγμή μελέτης των παιδιών να έχουμε κι εμείς εντάξει στο πρόγραμμα μας μία εργασία ή μία υποχρέωση, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε ως πρότυπα.

Πότε λειτουργεί βοηθητικά

Ιδιαίτερη διδασκαλία αναμφισβήτητα λειτουργεί βοηθητικά, όταν υπάρχουν πραγματικές μαθησιακές ανάγκες. Για παράδειγμα, όταν το παιδί έχει διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες, όταν αλλάζει εκπαιδευτική βαθμίδα ( ξεκινάει το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο) ή όταν η απόδοσή του επηρεάζει κατά πολύ, με άμεσο τρόπο, τη μελλοντική του πορεία (Πανελλαδικές Εξετάσεις) .

Άλλος ένας λόγος που έχει οδηγήσει τις σύγχρονες οικογένειες την ιδιαίτερη διδασκαλία και την κάνει “απαραίτητη” είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής της ελληνικής οικογένειας, με “μηδενικό χρόνο” των γονέων λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων ή ενδεχομένως ακόμα και η έλλειψη γνώσης του αντικειμένου ή του τρόπο επεξηγήσης-διδασκαλίας .

Ακόμα η ιδιαίτερη διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως χρήσιμη όταν θέλουμε να αναδιοργανώσουμε τον τρόπο μελέτης του παιδιού μας και να τον βοηθήσουμε στο να ακολουθήσει μία πιο “σωστή μέθοδο” διαδικασίας μελέτης, μετατρέποντας το διάβασμα από “βασανιστήριο” σε μία ευχάριστη διαδικασία από την οποία θα αντλεί αυτοϊκανοποίηση για το ότι μπορεί να κατακτήσει τη γνώση.

Πότε λειτουργεί επιζήμια

Όπως τα περισσότερα ζητήματα, έτσι και ιδιαίτερη διδασκαλία έχει δύο όψεις. Μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά και σωτήρια, αλλά πολλές φορές μπορεί να ανακόψει παρεμποδίσει την εξελικτική πορεία ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού μας. Το γεγονός αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται .

Ασφαλώς είναι σε όλους μας κατανοητό ότι δεν μπορεί ιδιαίτερη δε σκαλιά να εκφράζεται ως “λυσάρι” ή “δεκανίκι” για το ίδιο το παιδί . Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι υπάρχει “οικονομία χρόνου” ή αποκτούν “καλές σχέσεις” με το παιδί αλλά σίγουρα κάτι τέτοιο δεν το βοηθά να εξελιχθεί. Άλλωστε “όποιος αγαπάει παιδεύει …”

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση της ιδιαίτερης διδασκαλίας είναι το αν υπάρχει “συγχρονισμός” και “ενσυναίσθηση” του ανθρώπου που πραγματοποιεί την ιδιαίτερη διδασκαλιά με το ίδιο το παιδί και την ψυχοσύνθεσή του. Είναι σημαντικό ο ειδικός που διεξάγει την ιδιαίτερη διδασκαλία να συναισθάνεται και να αφουγκράζεται την ψυχολογία του παιδιού, καθώς και να μπορεί να είναι κοντά του, διαφορετικά η προσπάθειά μας λειτουργεί επιζήμια .

Πράγματι είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά μας να είμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες τους ακόμα κι αν χρειάζεται μέρος αυτών να το αναθέσουμε σε ειδικούς. Η ιδιαίτερη διδασκαλία οταν πραγματοποιείται σωστά, μόνο να εξελίξει το παιδί μας μπορεί..

Όταν πραγματοποιείται λοιπόν, ας πραγματοποιείται σωστά… και για τους γονείς που δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, ας συμβουλευτούν τους ειδικούς για τον τρόπο που θα συμβάλουν οι ίδιοι σε αυτό .

Και να μην ξεχνάμε, ο πρώτος ειδικός που είναι εκεί, περιμένοντας να μας ακούσει και να μας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές, είναι ο δάσκαλος του παιδιού μας ! 

RECENT

RELATED