Κλινική YODA: Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας


8 Σεπ 2020

Κλινική YODA: Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) αποτελούν Ιατρικές Μονάδες όπου παρέχουν στους ασθενείς πλήθος υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις. Η Κλινική YODA βρίσκεται στον Πειραιά και είναι η μοναδική αδειοδοτημένη κλινική για περιστατικά που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή, χωρίς να χρειάζεται διανυκτέρευση.

Η κλινική YODA προσφέρει εκσυγχρονισμένες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες που αφορούν τις ειδικότητες της οδοντιατρικής, της γενικής χειρουργικής, της πλαστικής επανορθωτικής & αισθητικής χειρουργικής καθώς και υπηρεσίες γαστρεντερολογίας και γυναικολογίας.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κος Γιάννης Καλαϊτζής μαζί με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές της Μονάδας YODA, βρίσκονται στη διάθεσή σας με βασική προτεραιότητά τους την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση και παροχή βοήθειας των ασθενών με ήθος, υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό. 

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue