Οδοντικά εμφυτεύματα και υποψήφιοι ασθενείς


21 Ιούν 2021

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη τοποθέτηση εμφυτευμάτων και για τις κατηγορίες των ασθενών που μπορούν να εισαχθούν σε αυτή τη θεραπεία.

Στο παρόν άρθρο ο Ζαπάρας Δημήτριος διευθυντής του τμήματος οδοντικών εμφυτευμάτων και οστικής ανάπλασης του νοσοκομείου υγεία και διευθυντής της οδοντιατρικής κλινικής ZAB implant specialists, εξηγεί τις υποχρεώσεις του ασθενούς, που ξεκινούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Καταρχήν πρέπει να γίνει σαφές πως το φυσικό δόντι είναι αναντικατάστατο και τα οδοντικά εμφυτεύματα προσομοιάζουν και δεν αντικαθιστούν τα φυσικά δόντια-  με κάποιες παραδοχές. Οι εμφυτευματικές εργασίες απαιτούν υψηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής καθημερινά από τον ασθενή, εξαμηνιαία προσέλευση στο ιατρείο και έλεγχο από τον θεράποντα γιατρό. Με απλά λόγια πρέπει να καθαρίζονται οι εμφύτευματικες εργασίες από τρυγία, εναποθέσεις κλπ. καθώς και να ελέγχονται από τον θεράποντα ιατρό ακτινογραφικά τόσο οι προσθετικές εργασίες όσο και το επίπεδο του οστού το εμφυτευμάτων.

Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά για τη διάρκεια των εμφυτευμάτων καθώς οι επιτυχημένες εργασίες χαρακτηρίζονται από την δεκαετή η εικοσαετή επιβίωσή τους όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στην βιβλιογραφία. Ο θεράπων ιατρός πρέπει να ειδοποιεί τον ασθενή του, και ο ασθενής αναντίρρητα να προσέρχεται σε αυτούς τους επανελέγχους.

Σημαντική κατηγορία υποψηφίων ασθενών είναι οι καπνιστές. Σε αυτούς πρέπει να γίνεται αναλυτική παρουσίαση της επίπτωσης του καπνίσματος στην χλωρίδα του στόματος και στη μακρόχρονη επιβίωση των εμφυτευμάτων. Σταδιοποίηση των εργασιών, μη εκτεταμένα σχέδια θεραπείας και εξατομίκευση αυτών είναι κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε τους υποψήφιους ασθενείς- καπνιστές στην κλινική μας. Ο κος Ζαμπάρας τονίζει πως ο/η ασθενής που δεν έχει σκοπό να εφαρμόζει την υποδειχθείσα στοματική υγιεινή, ενώ ο καπνιστής που δεν θα ακολουθεί τις οδηγίες, αποτελεί αντένδειξη για τη τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Συνοψίζοντας ο υποψήφιος εμφυτευματικός ασθενής πρέπει να ενημερώνεται σωστά, να του εξηγείται επαρκώς το σχέδιο θεραπείας και οι πιθανές εναλλακτικές και τέλος να εφαρμόζει με πειθαρχία τις οδηγίες των θεραπόντων, μετά την περάτωση των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στάδια θεραπείας των οδοντικών εμφυτευμάτων που εφαρμόζουμε στη κλινική μας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, στην ενότητα υπηρεσίες- οδοντικά εμφυτεύματα.

1 1 1

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue