Τι «Μαρτυρά» Ο Τρόπος Ομιλίας Του Καθενός!

Η ομιλία του καθενός, ο τρόπος που χρησιμοποιεί καθένας μας τον λόγο, αποκαλύπτει πράγματα για τα πιο βαθιά στρώματα της προσωπικότητας. Είσαι ένα μέσο αναγνώρισης από τη μια πλευρά και καθρεφτίσματος από την άλλη.

Όταν μέσω του λόγου εκδηλώνεται το στοιχείο του πυρός με σταθερότητα και ηπιότητα παρόλη την ένταση του, τότε μιλάμε για ιδέες μεγάλες που προέρχονται από τα ανώτερα στρώματα του νοητικού σώματος.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με κίνητρα που διαποτίζονται από αγνότητα και για λόγο που αποκτά χρώμα, λάμψη, αποκτά δυναμική και καταφέρνει το γράμμα Θ από τα υψηλά επίπεδα να μετουσιωθεί και να εκφραστεί με τη δυναμική του γράμματος Ε, τον εξισορροπιστή της γέφυρας νοητικού – συναισθηματικού σε απόλυτη συμμετρία.

Όταν υπάρχει ανισορροπία των στοιχείων εντός μας, αυτό πάλι θα φανεί στον λόγο ως «παραμορφωμένη» έκφραση.

Οι ιδέες εδώ που αναπαράγονται είναι των κατώτερων επιπέδων του νοητικού, αέρας που στροβιλίζει και δημιουργεέ θόρυβο και πολλές φορές εμποτισμένες από έντονο συναίσθημα – ύδωρ που ρέει ανεξέλεγκτο.
Εδώ τα κίνητρα χρειάζονται εμφύσηση περαιτέρω αγνότητας ώστε, να κοπάσει και το στοιχείο του αέρος και να υπάρξει μια θάλασσα συναισθημάτων γαλήνια.

Ο τρόπος ομιλίας του καθενός μας, μαρτυρεί πολλά, ας ακούσουμε τι έχει να μας πει, ας παρατηρήσουμε ώστε να μας δειξει.

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue