Skip to main content
images easyblog articles 10626 Gand G Search 1310X 655 210c571a

Ατενίζοντας την υγειονομική εξασφάλιση

 Η υπέρβαση των απαιτήσεων μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ” Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση του πελάτη.”

Με διαφανή τρόπο στις ολοκληρωμένες λύσεις εξασφάλισης (Secureness Plus) μετατρέπουμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων, για την ασφαλέστερη αποκατάσταση των δωματίων φιλοξενίας, από τις ιδιαίτερα ”επικίνδυνες λοιμώξεις” πολύ δε περισσό από το δυνητικά” άγνωστο του SARS-CoV-2” , πριν από την εκ νέου χρήση τους.

Από την 31 Μάιου 2020 έχω αναφερθεί για μεταλλάξεις στον κορονοϊό , όπως και στις 03 Ιουνίου 2020 στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ”άγνωστο”, όπου με πλήρη ανάλυση για την επιτακτική ανάγκη στην εφαρμογή αποκατάστασης ως ”ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων”, υπάρχει η αναφορά της αποκατάσταση κατ΄ όγκο για την αποτελεσματικότητα στην μείωση κινδύνου από ένα μεγάλο εύρος μικροβίων , αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητας ή/και μεταλλάξεων από ”το άγνωστο του SARS-CoV-2, “.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα μετά τις 15 Ιουνίου 2020 μια νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων με την πάροδο του χρόνου, απλές ή πολλαπλές μεταλλάξεις μπορεί να διευκολύνουν τον ιό στην διασπορά του. Έτσι, να τον καταστήσουν πιο επικίνδυνο, καθιστώντας τον επί παραδείγματι αποτελεσματικότερο στη μόλυνση των κυττάρων.

Υπάρχουν επανειλημμένα αναφορές για την Υγειονομική ασφάλεια , την ψυχολογική αποδοτικότητα αλλά και για την ” τυχόν ακούσια παράλειψη απολύμανσης” των εργαζομένων στην καθαριότητα , μετά από πληροφορίες τύπου ” το φταίξιμο- στο τέλος – περνά στις καθαρίστριες”, και όχι στους εργοδότες που δεν τους παρείχαν τα ” σωστά εργαλεία” για τις απαιτούμενες εφαρμογές.

Το μυστικό λοιπόν για το ποιος ”θα φέρει την ευθύνη” , σε ποιον ” θα χρεωθούν” τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘‘ τα περί Αστικής Ευθύνης” ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) μπορούν να μετριαστούν κατά μεγάλο ποσοστό ( έως και 99% ) όσον αφορά το υπνοδωμάτιο, μέσα από την διαφορετικότητα των βέλτιστων διαχειριστικών εφαρμογών μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις από ‘‘άγνωστους κίνδυνους”.

Για όλα τα προαναφερόμενα αναδεικνύεται απερίφραστα η αναγκαιότητα του ειδικευμένου εξοπλισμού . Μαζί με την Πιστοποίηση την οποία θα αποκτήσει το προσωπικό στην καθαριότητα – Οροφοκομία (Housekeeping) – και τα ανάλογα Μέτρα Ατομικής Προστασίας, (Μ.Α.Π.), ως ένα πάζλ πλέον θα μπορέσουν να ”κουμπώνουν” μεταξύ τους και να αξιοποιηθούν ως εργαλείο σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Καταλαβαίνοντας την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού / απολύμανσης /αποκατάστασης των χώρων, σύμφωνα πάντα με τα τεκμήρια εφαρμογής της (Secureness Plus) όπου καλύπτουν και ”τυχόν παραλείψεις”, ανεβαίνει και η ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων. Έτσι στο τέλος , με απαιτούμενη πλέον αυξημένη υγειονομική προσοχή , όλα έχουν γίνονται σωστά , μειώνεται το φαινόμενο ”περί διασποράς” από το ξενοδοχείο όπου μαζί μειώνονται και οι επακόλουθες συνέπειες, (πρόστιμα , αστικές ευθύνες,) κλπ

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος Green and Clean Rooms, μέσα από την ολοκληρωμένη λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) με τις καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους που καλύπτουν και ”τυχόν παραλείψεις” στην πράξη,είναι μια συμπληρωματική στήριξη αφενός μεν προς τους συνεργάτες μας και όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, αλλά και για τις εταιρίες –επιχειρήσεις που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών με την καθαριότητα – Οροφοκομία (Housekeeping).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε έκτος από τα Ξενοδοχεία και την κάθε εναλλακτική μορφή τουρισμού μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των, τους κλάδους σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας, τον Ιατρικό Τουρισμό– Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, αλλά και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τις κατασκηνώσεις, κλπ

Η προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης, στοχεύει στη μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας µε διαφανή τρόπο, που τόσο πολύ χρειάζονται όλοι οι πολίτες είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε φιλοξενούνται ως επισκέπτες –ταξιδευτές , με ή/και χωρίς ”ευαισθησίες” (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, κλπ )

Το σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται Διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας. Η λύση στο πρόβλημα των ”Δύσκολων εξισώσεων ” λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων και όχι στο ρίσκο του ”και ποιος θα με ελέγξει” , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων, αλλά και όλων μας κλπ.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας από το ”δικό του μετερίζι ” και όλοι μαζί ”έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς”. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη, με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής μας Ευθύνης , ανταποκρινόμαστε έτσι ώστε, με την απόκτηση του κάθε πακέτου (Secureness Plus) στην πιο ” προσιτή τιμή”, σας προσφέρονται επιπλέον, η Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών, μαζί με όλα τα ανταποδοτικά οφέλη του προγράμματος Reciprocity .

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος.

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RELATED