Skip to main content
%CE%84%CE%84%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BD %CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%84%CE%84 2021 tsek in 3176x1580 1 scaled 36d2d686

Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.

Το ‘‘ Καθαρόν Εστί ’’ 2021, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσει την προσπάθεια  για την  προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιώνμε εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη στην ενεργή συμβολή της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων .  Με γνώμονα πάντα την απαιτητέα εφαρμογή των Εγκυκλίων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής, τα προγράμματα μας βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας στοχεύουν στον αναβαθμισμένο τρόπο διαχείρισης με πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ‘’Υγειονομικής Ασφάλειας ’’ περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

 Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών  με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη, από διασπορά αλλά και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ).

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από την Τουριστική ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , για δε το 2020 συμπεριλαμβάνουν και την ίδια απαιτητέα ενσωματωμένη εγκύκλιο  από όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων,  (στα Σχολεία όλων των βαθμίδων  σχολικό έτος 2020 – 2021 κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών Δήμων ,  ζητώντας  να παραλάβει τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.  Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι και πως θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Κακή απορρύπανση =Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις  μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ενημέρωση για την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού.

 • Από τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα για την υποχρεωτική πιστοποιημένη Βεβαίωση των εφαρμοστών στην καθαριότητα- απολύμανση που υποστηρίζει την υγειονομική εξασφάλιση στην δημόσια υγεία , δεν θα πρέπει να λείπουν τα θεμελιώδη μαθήματα για την καθαριότητα, (Απορρύπανση στρωμάτων, σαλονιών, μοκετών – χαλιών). Αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία στην προάσπιση των συνθηκών υγιεινής, μέσα από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα όπου αυτό απάτητε-όπως προβλέπεται και από τα επαγγελματικά του δικαιώματα ( εγκύκλιος του Ε.Ο.Δ.Υ.).
 • Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου (Βιο – περιβάλλοντος), ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να την υποκαθιστούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων – εταιρειών που πρέπει να διαχειριστούν τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , ως μια σημαντική πρόκληση.
 • Η αντιμετώπιση της αύξησης ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών έχθρων), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , απέναντι στα προβλήματα της“ εσωτερικής επιμόλυνσης’’, αναδεικνύει τηνανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων Η επαγγελματική διαχείριση του Bio -περιβάλλοντος για την Δημόσια Περιβαλλοντική Υγιεινή.
 • Χρειάζεται μελέτη στις ‘’αντενδείξεις’’ για τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με επιλογές ψεκασμού – εκνέφωσης,  νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση μιας και δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.),  αλλά και στα απολυμαντικά που δεν αναφέρεται η έγκριση από τον ΕΟΦ.!!!!

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

 • Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία φιλτραρίσματος, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται για τη φυσική απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών από το αέρα σε κλειστούς χώρους. Τα φίλτρα μεμβρανών διαχωρισμού αποτελούνται από πορώδη βιολογικά αδρανή υλικά που εμποδίζουν ή καθυστερούν τη διέλευση των μικροοργανισμών με βάση το μέγεθος τους. Τα υψηλής απόδοσης φίλτρα σωματιδίων αέρος (HEPA 13 ) είναι στη μικρο κλίμακα (≥0.3μm) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα του αέρα και για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εκκενωμένου αέρα.

Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον.!!

Ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στα συστήματα  παράγωγης Όζοντος  για κλειστούς χώρους. Θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) και δύο πιστοποιήσεις με το σήμα CE  και τον “IMQ” σύμφωνα με τις ποιο αυστηρές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65. Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές αποκατάστασης (Trioxygen)  με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  της Walleco  έχουν σχεδιαστεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εγγυάται την παραγωγή Καθαρού Όζοντος από Καθαρό Οξυγόνο και κατόπιν την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) . Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ είναι γνωστή για την συνήθη πρακτική εδώ και χρόνια σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο – ως Φυσική εναλλακτική λύση – για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύοντας  τις πολλαπλές  εφαρμογές της -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-, στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.
 • Στην τοποθέτηση συσκευών ‘‘αποστείρωσης’’ αέρα και επιφανειών με την τεχνολογία UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας)  Τεχνητά παραγόμενο UVC μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς και οι επιστήμονες πειραματίζονται με τη χρήση μιας συμπυκνωμένης μορφής UVC για την απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με COVID-19.  Μπορεί οι συσκευές τεχνολογίας UVC  –μετά από την καθαριότητα -να είναι  μια επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης ως φυσική διαδικασία χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση όμως θα πρέπει να υπάρχει η απαιτείταια συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις όπως :
 • Η ένταση λάμπας UVC
 • Ο χρόνος έκθεσης με το στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 • Η συνολική έκταση που θα απολυμανθεί.
 • Ο  σεβασμός σ την υγεία των χρηστών της.
 • Στα Σχέδια Δράσης για τα ξενοδοχεία, άλλα και σε ελέγχους για τα Σύστημα Διαχείρισης ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης & αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19, όπου οι ‘’σύμβουλοι’’  ως εναλλακτική λύση   ‘’συστήνουν’’  τα στοιχεία Η.10&Η.14 με τα μηχανήματα παράγωγης ατμού τους  (Ατμιστές) μεμονωμένης εφαρμογής όπου δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, αντί των επαγγελμάτων  συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές)  μετά από την καθαριότητα και το ελαφρύ βρέξιμο με απορρυπαντικό ή/και απολυμαντικό για την απομάκρυνση λίπους, αλλά και για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς). Όπως έχω προαναφέρει αν δεν έχει γίνει ορθή εφαρμογή  του υποχρεωτικού στοιχείου  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) , ίσως και βρεθούν ακόμα και συνυπεύθυνοι ‘’στα περί Αστικής Ευθύνης’’.

Λόγοι που το ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2021 προτείνει στους επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, να υπάρχει σεβασμός και προσήλωση στον άνθρωπο και να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων από την ποιότητα της ζωής τους , για την η ευημερία και την ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων -από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RECENT

RELATED