“Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο: ένα νέο σημείο αναφοράς για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού”

Σε ένα διεθνές πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, πολέμους και προκλήσεις μιας συνεχούς ψηφιακής επανάστασης, ο πολιτισμός διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, προκειμένου να ξεπεράσει τις διαιρέσεις, να ενισχύσει τις πιο ευάλωτες κοινωνίες και να βελτιώσει τις διεθνείς σχέσεις.

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος αυτού, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν τον πολιτισμό ως δυνητικό κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών-μελών και, ταυτόχρονα, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πραγματικότητα, ο πολιτισμός αποκτά βαθμιαία θεμελιώδη ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, ως ένα πραγματικό μέσο διπλωματίας. Ειδικότερα, της πολιτιστικής διπλωματίας, που γενικά ορίζεται ως η ανταλλαγή πολιτιστικών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών χωρών και πληθυσμών με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση της διεθνούς σταθερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 13 Απριλίου 2018 ιδρύεται το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, μία οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία, μέσω των σχεδίων πολιτιστικής διπλωματίας, σκοπεύει να προωθήσει τη διάδοση ιδεών, αξιών, παραδόσεων, τεχνών, ιστορίας και άλλων χαρακτηριστικών του πολιτισμού και της ταυτότητας του ελληνικού λαού. Ορίστηκαν ως Πρόεδρος ο Νικόλας Φράγκος, Αντιπρόεδρος ο Φοίβος Βαλάχης και Σύμβουλος ο Simone Arnaboldi.

Πρόθεση των ιδρυτικών μελών είναι το Ινστιτούτο να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης και πολιτιστικού διαλόγου όχι μόνο για τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες, αλλά και κυρίως για όλους τους Έλληνες της Διασποράς και τους Φιλέλληνες που συμμερίζονται την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν έχει εξαντλήσει την πολιτιστική της αποστολή, αλλά είναι επίσης σε θέση να διαδραματίσει σήμερα θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης και της ταυτότητας των σημερινών και μελλοντικών γενεών των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Ινστιτούτο στοχεύει να προωθήσει τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τον πολιτισμό της, μέσω της οργάνωσης, διαχείρισης και προώθησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο φιλοδοξεί προς το παρόν στο Μιλάνο και στο Τορίνο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την ιταλική επικράτεια και στο εξωτερικό, καθώς

Τάνια Νικολοπούλου

Είμαι παιδί της επικοινωνίας και του χαμόγελου και με αφορμή την μέχρι τώρα πορεία μου σε αυτή τη ζωή, θέλησα να «χρωματίσω» τον κόσμο με τη δική μου παλέτα. Έτσι δημιούργησα με πολύ αγάπη το δικό μου διαδικτυακό αποτύπωμα, το likewoman.gr, θέλοντας να γεμίσω τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τις γυναίκες με τη δική μου αστερόσκονη. Πάντα λέω ότι «εκεί έξω βρίσκονται τα πιο μαγικά πράγματα…μη φοβάσαι λοιπόν να τα περπατήσεις».

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue