Skip to main content
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fimages easyblog images 928 a00faca0fcac606f5ed9174b6103a6e8 XL

Επαναφορά της απεντόμωσης σε επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.

Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35, παρ.1 του ν. 4305/2014,

β. της υποπερίπτωσης γγ, της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014,

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

στ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. της με α.π. Υ7/25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ156/14-07-2016 (2199/Β/15-07-2016) όμοια απόφαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.» και ισχύει,

η. του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού, όπως ισχύει,

θ. της υπ’ αρ. 21185/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β’2840), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 91/07.01.2015 (Β’69) όμοια απόφαση και ισχύει,

ι. της υπ’ αρ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της υπ’ αρ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 4110/21.12.2016).

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

https://epoptes.wordpress.com/2016/12/28/.

 Είναι ευχάριστο να προσπαθούμε όλοι για μια ασφαλέστερη υγιεινή διαβίωση και στην Ελλάδα … Φιλοξενία σε Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: Με ή Χωρίς Απεντόμωση – Μυοκτονία;

… …..εμείς θα συνεχίσουμε , για την τεκμηριωμένη ενημέρωση σας!!!!.

Γιάννης Βγενής

Cleaning News

Τάνια Νικολοπούλου

Είμαι παιδί της επικοινωνίας και του χαμόγελου και με αφορμή την μέχρι τώρα πορεία μου σε αυτή τη ζωή, θέλησα να «χρωματίσω» τον κόσμο με τη δική μου παλέτα. Έτσι δημιούργησα με πολύ αγάπη το δικό μου διαδικτυακό αποτύπωμα, το likewoman.gr, θέλοντας να γεμίσω τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τις γυναίκες με τη δική μου αστερόσκονη. Πάντα λέω ότι «εκεί έξω βρίσκονται τα πιο μαγικά πράγματα…μη φοβάσαι λοιπόν να τα περπατήσεις».

RECENT

RELATED