Skip to main content
images easyblog articles 8681 Green and Clean Rooms 2019 400x200 1bdeff99

Green And Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Για “Καθαρά Δωμάτια Με Φιλικό Περιβάλλον”

Ανακαλύψετε την διαφορετικότητα σε μια Βεβαίωση Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”και συγκρίνετε τη με το ”Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων” ενός ”Επιμολυσμένου Δωματίου”.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ”ευαισθησίες”, αφού θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματασε χώρους φιλοξενίας . Ένας ίσως σημαντικός λόγος που μπορεί να οδήγηση διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν , μετά την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Η αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ”φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον”

Οι στοχευμένες ενημερώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολήσουν κατά πολύ τους υπεύθυνους στις επιχειρήσεις- εταιρίες φιλοξενίας , μιας και η Ελλάδα προσφέρεται για όλο το χρόνο και για όλες τις ηλικίες επισκεπτών .π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, ).

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ένα Υγειονομικό έλεγχο, είτε είναι τακτικός ή έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας, δεν καλύπτονται με τον ” Ατμισμό των Στρωμάτων ”, τους Βιολογικούς Καθαρισμούς και τις ”πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων” , ή/και με τους (ατμοκαθαριστές )οπού αναφέρεται στην ” κατά το δοκούν”ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27, ή/και με τα φορητά μηχανήματα χειρός τύπου Vacuette των εφαρμογών συντήρησης για να περάσουν το κριτήριο, πολύ δε περισσότερο με τα ” χαρτάκια πιστοποίησης ”. Αν και οι επισημάνσεις έχουν γίνει από 2017, όταν η ευθύνη που ίσως να ξεκινά από την ” κατά το δοκούν” ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πάντα θα υπερτερεί η οποία νομοθεσία ή/και η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση ,που θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων- εταιριών φιλοξενίας , έως ότου το Υπουργείο τουρισμού και την – Νέα παράταση μέχρι το 2021 – μαζί με τους εμπλεκομένους φορείς, αποφασίσουν για τις αλλαγές , θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) , αν και περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι υπηρεσίες ενός τουριστικό προϊόντος πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς για να γίνεται όλο και ποιοτικά καλύτερο, ώστε να μπορεί να τους προσφέρει στους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Ο τουριστικός κλάδος πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας ακόμα και το μοντέλο παροχής και τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της φιλοξενίας που περεχεί, ώστε να ανακαλύψουν την “άγνωστη ακόμα φιλοξενία “για την Ελλάδα.

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Οι εκθέσεις και οι ημερίδες για τον τουρισμό –άλλες τελειώνουν και άλλες αρχίζουν– με τους ενδιαφερόμενους στους κλάδους φιλοξενίας να ενημερώνονται. Θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι, η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση, των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης (Bio–Disinfection) , ”Bio-εξυγίανσης”, εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών και ανά όγκο (m³) ενός χώρου. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών εφαρμογών .Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις ” μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Ανταποκρινόμενοι στην εξωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε και προσπαθούμε ανατρέποντας τα δεδομένα να συμβάλλουμε για ότι το καλύτερο, μέσα από την περιβαλλοντική μας πολιτική μας πολιτική και στην φιλοξενία. Υιοθετώντας καινοτομίες με εναρμονισμένες εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και επαγγελματική βαρύτητα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις , για ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών, στοχεύουμε στην αναβαθμισμένη ποιότητα των “Καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον”.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RELATED