Skip to main content
1 A Check In Logo 799x399 e1684747202909 59ff54f6

Η Υγειονομική εξασφάλιση στις παροχές προτεραιότητας για κάθε χώρο

Η Προληπτική Υγιεινή  είναι μια επένδυση για την Υγειονομική εξασφάλιση των εργαζόμενων, επισκεπτών φιλοξενούμενων, ταξιδευτών και συνεπάγεται πάντοτε με υγιέστερη και ανθεκτικότερη εθνική οικονομία.

«Η απόφαση του ΠΟΥ σηματοδοτεί τη μετάβαση στη μετά-πανδημική περίοδο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει οριστική παύση της κυκλοφορίας του ιού». Επιβεβαιώνει το γεγονός, το οποίο έχει αναφερθεί από πολλές επιστημονικές κοινότητες που παρακολουθούν την εξάπλωση των λοιμώξεων  με τις παραλλαγές τους ,όπου υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Η Προληπτική Υγιεινή εστιάζει σε δύο τομείς. Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας ,συνδέεται με επιφάνειες  των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς και βακτήρια, κλπ. Ο δεύτερος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του ιού-εισβολέα στο αναπνευστικό.

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων , όπως η ασυμβατότητα  στα υλικά των επιφανειών και προϊόντων που  προκλήθηκε από την μη ορθή εφαρμογή τεχνολογιών και εμποδίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό-απολύμανση. 
Η Προληπτική  Υγιεινή είναι η ξεκάθαρη επιλογή.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα μιας διαφορετικής νοοτροπίας ως ένα νέο τρόπο σκέψης. Οι μεν τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, δρουν ως μια πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ για επιφάνειες επαφής .Θεωρούνται σαν μια από τις σημαντικότερες επιλογές στην αντιμετώπιση των βλαπτικών φαινομένων -μικροβίων που προκαλούν λοιμώξεις συνδεόμενες και με την Παροχή Υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Οι δε μηχανισμοί που  θα εμποδίσουν την εισπνοή του ιού-εισβολέα  παρότι δεν αποτελούν μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιούνται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ και παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους και όχι ως υποκατάστατο των τυπικών πρακτικών έλεγχου των μολύνσεων. Μειώνουν τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης.

Παροχές προτεραιότητας για εργαζομένους, επισκέπτες-φιλοξενούμενους, ταξιδευτές σε εσωτερικούς χώρους .

Η συνεργασία όλων των τομέων αποτελεί σύγχρονη αναγκαιότητα για την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, θέτοντας ως  βασική αρχή το ότι η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να ‘’αντιμετωπίζεται ως κόστος’’, αλλά ως ένα αγαθό προσβασιμότητας από όλους’’. Με καθοριστικό παράγοντα το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής κατά των λοιμώξεων, στην χώρα μας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της εξασφάλισης, ως  μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Υγειονομική Ασφάλεια.

Δεν χρησιμοποιούμε ‘‘μη αποτελεσματικές μεθόδους ‘’  που να μεταφέρουν την ‘’ψευδή αίσθηση’’ της καθαριότητας ή/και της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως προάγουν καταχρηστικά και επικίνδυνα επιμόλυνση με διασπορά του κάθε ρύπου βιολογικών παραγόντων , στους χώρους με αποτέλεσμα να γίνονται επικίνδυνες  για την υγειονομική ασφάλεια των (Εργαζομένων, Επισκεπτών- Φιλοξενουμένων, ταξιδευτών κλπ) .

Ως διαχειριστές της Προληπτικής Υγιεινής , είναι σημαντικό για εμάς να υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη Δημόσια Υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα ( CDC).

Η εξατομικευμένη Προληπτική Υγιεινή συνεπάγεται πάντοτε με την Υγειονομική Ασφάλεια των επισκεπτών-φιλοξενούμενων ταξιδευτών που κάνει τη διαφορά. Λόγοι που δημιουργούν την ανάγκη στον επαγγελματία σε κάθε επαγγελματικό κλάδο ,να αποδεικνύει ότι λειτουργεί με όρους υγιεινής και ασφάλειας για τον κάθε εργαζόμενο , επισκέπτη-φιλοξενούμενο ταξιδευτή.

Καθαριότητα: Η καθαριότητα είναι το Α ως απαραίτητη εφαρμογή σε κάθε χώρο εργαζόμενων , επισκεπτών-φιλοξενούμενων ταξιδευτών . Βεβαιωθείτε ότι ο κάθε χώρος έχει απορρυπανθεί – καθαριστεί σχολαστικά, έχει απολυμανθεί και φτάνουμε στο Ω ως απαραίτητη εφαρμογή  αποκατάστασης από τους  ρύπους βιολογικών παραγόντων πριν από την παράδοση  σε κάθε εργαζόμενο , επισκέπτη-φιλοξενούμενο ταξιδευτή, ώστε να του παρέχεται η Υγειονομική του Εξασφάλιση.

Συμπερασματικά η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Θέτει κανόνες , ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες λοίμωξης ,όπως τις μετανοσοκομειακές λοιμώξεις, την ‘’τρι-δημία ’’ των αναπνευστικών ιών, ( Γρίπη, RSV, COVID) άλλα και από την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων , όπου προκαλουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες, κλπ.

Η επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην απόδοση.

Εφαρμοστές -στριες καθαρότητας- απολύμανσης εργάζονται σε κάθε είδους εργασιακό χώρο -όλων των κλάδων, εντός ή/και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργογια την μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Οι μη ορθές εφαρμογές των βιοκτόνων είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και στην εργασιακή ικανοποίηση –ανασφάλεια– για την απόδοση των εργαζομένων ,  οι οποίοι στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή επίδοση των υπηρεσιών τους. Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή βελτιώνοντας την  αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Τάνια Νικολοπούλου

Είμαι παιδί της επικοινωνίας και του χαμόγελου και με αφορμή την μέχρι τώρα πορεία μου σε αυτή τη ζωή, θέλησα να «χρωματίσω» τον κόσμο με τη δική μου παλέτα. Έτσι δημιούργησα με πολύ αγάπη το δικό μου διαδικτυακό αποτύπωμα, το likewoman.gr, θέλοντας να γεμίσω τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τις γυναίκες με τη δική μου αστερόσκονη. Πάντα λέω ότι «εκεί έξω βρίσκονται τα πιο μαγικά πράγματα…μη φοβάσαι λοιπόν να τα περπατήσεις».

RECENT

RELATED