Skip to main content
images easyblog images 927 a99475c9da7b69132aa0f2b1fa3d4aba XL ca4cab9e

Κανόνες Υγιεινής και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μαθητών.!!

author likewoman

7 Σεπ 2017

Το σχολικό έτος αρχίζει. Το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του από 23/06/2016 προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας , αναφέρει τα εξής:   Θέμα: «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. 389966/10.11.1952 (ΦΕΚ 235/τ.Β/ 12.1.52) «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων» β) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».

Θεωρεί δε επιτακτική ανάγκη την υπενθύμιση τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα και με τις ανωτέρω (α) & (β) σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις, με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

  • Όλοι οι χώροι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να διατηρούνται καθαροί.
  • Να τηρείται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εσωτερικών χώρων και επιφανειών των οχημάτων. κλπ

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, έγιναν, γίνονται και θα γίνονται.

Στους ειδικούς όρους εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγραφές στο  – Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα αναφέρει:

α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα ∆.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. κλπ

Αν και Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολεί τους υπεύθυνους οδηγούς – ιδιοκτήτες των λεωφορείων- που έχουν την υποχρέωση για την άριστη κατάσταση τους και σε θέματα υγιεινής ( καθαριότητας – απολύμανσης )ή και απεντόμωσης-μυοκτονίας, όπου κριθεί αναγκαίο.

Εμείς με άρθρα μας υπενθυμίζουμε  ότι η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. 389966/10.11.1952 (ΦΕΚ 235/τ.Β/ 12.1.52) «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων» να είναι σε ισχύ από 23/06/2016 και ότι τα Οχήματα  θα πρέπει να τηρούν το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μια υπενθύμιση από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ,σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και στα ανάλογα τμήματα, θα ήταν σκόπιμο να γίνει, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες – εταιρείες, σωματεία , ομοσπονδίες, ίσως και να μην έχουν καταλάβει την σημαντικότητα της Υγειονομικής Διάταξης, η οποία  είναι σε ισχύ.!!

Πρέπει να επισημάνουμε ότι σε περιπτώσεις που τα οχήματα χρησιμοποιούνται πέραν του σκοπού τους, για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών και γεγονότων, από τα οποία δύναται να επηρεαστεί δυσμενώς η Δημόσια Υγεία, απαιτείται η διενέργεια έκτακτου καθαρισμού και απολύμανσης αυτών, προτού δοθούν ξανά στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων τους.

cleaningnews.gr wp content uploads 2017 09 Skool buses a

Φυσικά όλα τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα σχολικά λεωφορεία των ιδιωτικών εκπαιδευτήριων από το (ΒρεφοΝηπιακό- Παιδικό Σταθμό, Δημοτικό- Γυμνάσιο-Λύκειο-Κολέγιο) κλπ

Όπως αναφέρετε και στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας ή τρωκτικών, πρέπει οι εφαρμογές απεντόμωσης – εντομοκτονίας – μυοκτονίας, να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο, με την υποχρεωτική παρουσία του επιστήμονα που « έχει την ειδική αναγγελία έναρξη άσκησης επαγγέλματος για καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών»  και με εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ).

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην  ‘‘ανεξέλεγκτη εφαρμογή βιοκτόνων προϊόντων ’’ για «καταπολέμηση και πρόληψη των αλλεργιών από ακάρεα, κοριούς, ψύλλους κλπ  με ‘’αντιαλγική προστασία’’, για χώρους  που παρέχονται υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ λεωφορεία, πλοία, σχολεία, νηπιαγωγεία ,βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ξενοδοχεία) κτλ) αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α. Τ. , χωρίς την κατοχή της «ειδικής αναγγελίας», τότε υπάρχει ‘’παραβατικότητα ’ ‘του νόμου με τις ανάλογες κυρώσεις .

Μιας και αναφερόμαστε για μαθητές και στις Περιφέρειες ,πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες απολύμανσης και απεντόμωσης στα σχολεία, υπενθυμίζουμε ότι από την 25/07/2016 είναι σε ισχύ  η εγκύκλιος,  «Μέτρα προστασίας από αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα, κρότωνες) »,  αναρτητέα στο διαδίκτυο ως εξαιρετικά επείγουσα, μιας και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), αλλά και η αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας , ιών, βακτηρίων κλπ, έχει αρχίσει να δημιουργεί αυξανόμενες  ανάγκες αντιμετώπισης με απαιτήσεις, απέναντι και στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’.

Πάντα θα επισημαίνω, την μεγάλη προσοχή που χρειάζεται στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων, διότι μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, την επαγγελματική κατάρτιση σε εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανση και απολύμανση  θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα με επιπλέον «οικονομικές παρενέργειες».

Θα πρέπει να επισημανθεί , όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο , η τήρηση του  προγράμματος , απορρύπανσης , εξυγίανσης  για μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση, κατά όγκο (με εγκεκριμένα σκευάσματα από τον ΕΟΦ), σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στο επάγγελμα της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας , με την ενασχόληση ατόμων  που προσφέρουν υπηρεσίες, ακόμα και με χορήγηση βεβαιώσεων ‘’αντιαλλεργικής προστασίας’’, χωρίς την κατοχή της «ειδικής αναγγελίας», παραβιάζοντας ίσως και την νομοθεσία περί βιοκτόνων.

Μήπως λόγο αυτής της ‘’έξαρσης ’’ με τα βιοκτονα που προσφέρουν ‘’αντιαλλεργική προστασία’’, το ΥΠ.Α.Α.Τ.  οφείλει να ενημερώσει τα Υπουργεία, Μεταφορών , Παιδείας, Τουρισμού, Υγείας, , Ιατρικούς και  Φαρμακευτικούς Συλλόγους κλπ. , αλλά και τις Περιφέρειες;

‘’Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.’’

Θα συνεχίζω να επαναλαμβάνω ότι  όλοι, ιδιοκτήτες – εταιρείες, σωματεία , ομοσπονδίες κλπ,  στην σημερινή εποχή θα πρέπει να βλέπουν, τους «  «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών)», ως έναν ‘’Κώδικα Οδικής Υγιεινής’’ για την Κυκλοφορία του κάθε οχήματος.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

RELATED