Skip to main content
images easyblog articles 8808 Ecological Life 400x200 969e782d

Οι Καινοτόμες Υπηρεσίες Υποστηρικτές Στην Ευαισθητοποίησης Μας Για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής

Βιώσιμες επενδύσεις επίτευξης μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης, για την αντιμετώπιση διάφορων προκλήσεων απέναντι στη ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, έχουν κατορθώσει να εξασφαλίσουν υπαρκτά οφέλη για τη βελτίωση της.

Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εξασφαλίζει την αποτελεσματική επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Ο Κωνσταντίνος Καντάς – Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παράγωγης-, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ως ατομική επιχείρηση το 2004 με το Γεωπονικό Κατάστημα στην Λιβαδειά Βοιωτίας. Η αγάπη και το μεράκι για τα λουλούδια μας α οδήγησαν στην δημιουργία του Happy Wedding . Η Ευαισθητοποίηση για την Ποιότητα Ζωής, μας οδήγησε στην δημιουργία του Ecologicallife, όπου με την διαφορετικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών του υποστηρίζει την αναβάθμιση της .

Το Ecologicallife μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών του, θέτει ως υψηλή προτεραιότητα την καθιέρωση πρόσθετων επενδύσεων αλλά και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), για τις διαχειριστικές Bio- εφαρμογές στους εσωτερικούς χώρους. Με την ανάπτυξη των διαμορφωμένων προγραμμάτων ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις εξειδικευμένες διαχειριστικές Bio- εφαρμογές, αναδεικνύει την σημαντικότητα της ποιοτικά καίριας σημασίας αναβάθμιση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής , ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών ,με άμεσες οικονομικά έξυπνες λύσεις στην χαμηλότερη επιβάρυνση.

Οι εφαρμογές βασίζονται σε καινοτόμους μεθόδους ”Προηγμένης Τεχνολογίας ” ενός ολοκληρωμένου συστήματος Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελεγχόμενη μείωση -συγκράτηση -των “ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων”. Η ευαισθητοποιημένη πρόληψη στην προαγωγή της υγείας, αλλά και η αποφυγή επιμόλυνσης (δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.), εξασφαλίζουν ένα υγιεινό και καθαρό εσωτερικό περιβάλλον με ευημερία, για μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές»

Το Ecologicallife αναπτύσσεται στον Τομέα των Υπηρεσιών Απεντομώσεων-Μυοκτονιών – Απολυμάνσεων σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011, με επιβεβλημένη κατανόηση στον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για την βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, άλλα και στην ”ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων”, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων , των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα. Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα και με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη) για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για- ”σχεδόν ανύπαρκτους” – έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών, οι καταναλωτές δικαιωματικά πρέπει να είναι ενήμεροι, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους του γενικά , άλλα είναι πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους.

Όλοι μαζί ”έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς”. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Το Ecological life ως- Ευαισθητοποίηση στην ποιότητα Ζωής-θα μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων ( Οργανισμοί-Υπηρεσίες), όταν θα τηρούνται οι υπάρχοντες Κανονισμοι (ΕΕ) αριθ. 528/2012 -Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη) , με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες αναλύσεις -διευκρινήσεις για τις εφαρμοστέες μεθόδους των υπηρεσιών που θέλουν να αναθέσουν. Είναι θετικό πρόσημο η συμπερίληψη από τους φορείς, στις προσκλήσεις- προκηρύξεις υποβολής προσφορών να απαιτούν από κάθε ανάδοχο στις Συμβάσεις την υποχρεωτική διάθεση –άμεσα ή/και έμμεσα -καινοτόμων τεχνολογιών ως εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου , χωρίς την χρήση χημικών ,για το πριν ή/και για το μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, με την απαιτουμένη βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση. Όπως π.χ για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ,ακόμα και εκτάκτων αναγκών , με επεμβάσεις σε επανεμφανιζόμενες απειλές που επηρεάζουν ακόμα και την ψυχική υγεία των πολιτών, με εναλλακτικές μεθόδους απολύμανσης άλλα και όπου είναι δυνατόν στις απεντομώσεις ,σε μια προσπάθεια μύωσης των χημικών βιοκτόνων.

Η διερεύνηση της επίδρασης με την ευρύτερη έννοια του όρου «ποιότητα ζωής» (Quality of life-QoL) ορίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως: «Η αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του συστήματος αξιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην οποία ζει, καθώς και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του». Υγεία δεν σημαίνει έλλειψη της ασθένειας και αναπηρίας, αλλά δηλώνει την πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Με κίνητρο την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης , επενδύουμε στην ανάπτυξη των Green and Clean Roomsμε την εξέλιξη μιας Διασφαλισμένης Ποιότητας, συμβάλλοντας έτσι για ένα ποιο ”καθαρό & υγιεινό περιβάλλον φιλοξενίας”. Αυτό μας οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών πρόσθετων λύσεων , όπως :

α) Η αναβάθμιση για μια διασφαλισμένης ποιότητα με την υποχρεωτική εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος φροντίδας, (Deep-Depollution), για αφαίρεση ρύπων, συγκράτηση σκόνης, μικροτρίχιδια ζώων άλλα και διατήρηση της εμφάνισης, κλπ.

β) φροντίδα της Bio-ευαισθησίας (Bio mist Control) επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ενός απόλυτου επαγγελματικού συστήματος διήθησης του αέρα για την ”περιβαλλοντολογική Bio-Εξυγίανση ” (Green Decontamination) ,των εσωτερικών χώρων από αιωρούμενους μικροοργανισμούς, σπόρια, βακτηρίδια, ιούς, μύκητες, τις αιρούμενες τρίχες-τριχοειδή μαζί με τα μικροτεμαχίδια εντόμων, άλλα και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης τους , χωρίς υπολειμματικότητα. Κρίνετε αναγκαία η εφαρμογή του για την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , για την μείωση και εξάλειψη του προβλήματος της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, από τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ” υποτίθεται καθαρούς” χώρους, αλλά για τα μικροπλαστικά (Microplastics)όπου τα αποτελέσματα της εισπνοής για την υγεία είναι ακόμα άγνωστα και εμφανίζονται ως η πλαστική ατμοσφαιρική ρύπανση από προϊόντα, όπως καλλυντικά, συνθετικά ρούχα, πλαστικές σακούλες και φιάλες, όπου εμφανίζεται σε σκόνη και σωματίδια ινώδους υλικού, μήκους κάτω των 5 mm (0,2 ίντσες).

γ) Οι εφαρμογές των προγραμμάτων της BiOzone κατά όγκο , αναδεικνύουν ”πράσινες στρατηγικές” Bio – απολύμανσης, ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξινών, φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, μυκήτων, επιβλαβών βακτηρίων κ.ά. Όπως και στις περιπτώσεις που υπάρχει Έξαρση από ”Παρασιτικούς Εισβολείς” ,όπου η εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection) ανά όγκο που προτείνουμε, γίνεται με ”Καταλυτική Οζονοποίηση” (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης), χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ”Φυσική εναλλακτική λύση” για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης για εξουδετέρωση των ”χημικών κοκτέιλ” σε εσωτερικό περιβάλλον και γενικά για την βελτίωση ως προς την ”μικροβιολογική ασφάλεια” κατ΄ όγκο χωρίς υπολειμματικότητα. Σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί ένα ”αφιλόξενο περιβάλλον” δρώντας παράλληλα για την ”ανασταλτική” ανάπτυξη τους, χωρίς την χρήση χημικών.

”Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών για την εξωστρεφή αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις στην ανάληψη κοινών δράσεων.”

Το Ecological life μέσα από το τμήμα Greenest σε συνεργασία με όλα τα τμήμα υποστήριξης της KlinTec , δημιουργεί μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Υγειονομικής και Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, σε P.C.S. Εφαρμοστές , αλλά και σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Υπηρεσίες Σεγνοκαθαριστηρίου – Σιδερωτηρίου, Καθαρισμού Deliverydrycleaning, Laundry, Housekeeping, Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών, ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος.

Τα καινοτόμα προγράμματα των συνεργασιών μας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αφού δημιουργούν επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας τους ,για την διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευημερίας.Οι δε μέγιστου βαθμού- ποιοτικά -παρεχόμενες υπηρεσίες μας , έχουν ως στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για την εξασφάλιση μιας απόλυτα υγιούς διαβίωσης των καταναλωτών. Έτσι οι επιχειρήσεις-εταιρίες, εκμεταλλεύονται τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, δίνουν Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους , επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Πληροφορίες: Καλλιαγκάκη 13, 32131 Λιβαδειά Βοιωτίας, με email στο ecology_oe@hotmail.com ή καλέστε στα 2261088581, 6937083696, http://ecologicallife.gr/ 

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RECENT

RELATED