Skip to main content
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FMicrobiome 2001 Epidemie 1201X601

Τα μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος και οι συνεχείς απολυμάνσεις

Η συνύπαρξη των ανθρώπων με τους μικροοργανισμούς είναι συνυφασμένη με τη ζωή και είναι φυσιολογικό να έχουν την  επιθυμία στο να κατανοήσουν τα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Μικροοργανισμοί (μέγεθος μικρότερο από 0,1mm) ως μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος (indoor environment microbiome), υπάρχουν στον αέρα, στα τρόφιμα, στο νερό, αλλά και στο σώμα μας όπου αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας που συναντάμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους (το 90% της ζωής τους) σε εσωτερικούς χώρους δομών που έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διαχειρίζονται από ανθρώπους. Καθώς μετακινούνται από σπίτια σε χώρους εργασίας, ταξιδεύουν με αυτοκίνητα και με συστήματα διαμετακόμισης (Μ.Μ.Μ.), οι μικροοργανισμοί βρίσκονται συνεχώς επάνω τους και γύρω τους.

Τα τελευταία χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός εξελίξεων έχει αλλάξει εντελώς την αντίληψη μας για τους μικροβιακούς οργανισμούς και το ρόλο τους στις αλληλεπιδράσεις περιπτώσεων συμβίωσης του ξενιστή με το μικροβίωμα του.

Στο δομημένο περιβάλλον είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα γεμάτο με ποικιλία εν δυνάμει διαδραστικών μικροβίων ανά m ³στον εσωτερικό αέρα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφίατους είναι απαραίτητα και ευεργετικά για την ευημερία μας και δεν είναι επιβλαβείς ως ρύποι ή παθογόνα που προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις.

Στην KlinTec  η έννοια του καθαρού , Bio – περιβάλλοντος χώρου  ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας και σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος  στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!
Έχουμε συνδέσει την επιχειρηματική μας φιλοσοφία για την προστασία του Bio: (Ο ορισμός της λέξης Bio,προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio –περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους). Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου» και μια προγνωστική κατανόηση για τα μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος,
Η παρουσία των μικροβίων –μια κοινότητα διαφορετικών οργανισμών- ως μικροβίωματων εσωτερικών χωρών, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.  Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο ‘’ξεκάθαρα ‘’ θα λειτουργήσει η προστατευτική  επίδραση του μικροβίωματος απέναντι στους  διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες , λόγο της  πανδημίας Covid-19 με το “δυνητικά”  άγνωστο  του SARS-CoV-2’’ και τις μεταλλάξεις του.

Όπως φαίνεται για την ασφαλή διαβίωση μας ο ‘’υγειονομικός συναγερμός’’- ακόμα και τα θεωρούμενα ως ακίνδυνα- θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα το μικροβίωμα των εσωτερικών χώρων, μιας και σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζεται από  το την συνεχιζόμενη  μη ορθή χρήση στων εφαρμογών για την Υγιεινή στο περιβάλλον διαβίωσης.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμόςαναζητάμε την αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για μια Αναβαθμισμένη Ποιότητα του ΤρόπουΖωής.

Thinkdecontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Ο καθαρισμός θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης οι δε καθαροί και υγιείς χώροι, βοηθούν στην διατήρηση της υγείας.
Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας

Ορισμοί

– Απολύμανση…είναι η διαδικασία εφαρμογής, μετά από σχολαστική καθαριότητα…
Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για χημικές μεθόδους απολύμανσης πρέπει να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)

– Αποστείρωση …είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία εφαρμογής με την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης
καταστροφή όλων των μορφών μικροοργανισμών…

– Βιοκτόνα Βιοκτόνα σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012…
Προσοχή : Ακάρεα, κατσαρίδες, ψώρα, σκόρος, κοριοί, ψύλλοι,  σαράκι, δεν Απολυμαίνονται

Ο μολυσμένος αέρας αποτελεί σημαντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Η έκθεση σε σωματίδια (PM) και επιβλαβή αέρια συμβάλλει σε καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών και της αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Έχει συσχετιστεί και με αποτελέσματα λοιμώξεων του SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) των κορωνοιών (SARS-CoV), αλλά και μετά από  έρευνες  -που συνεχίζουν να γίνονται- και με τον SARS-CoV-2.κλπ

“Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των μικρόβιων (βακτήρια, ιοί, μύκητες,) στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο  κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.”

Συμπληρωματική μέθοδος ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων ’’, (χωρίς χημικά).

Με την Συσκευή Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης – Ελληνική πατέντα- ως συμπληρωματική μέθοδο για τον εξειδικευμένο καθαρισμό και την  δραστική μείωση μικροβιακού και ιικού φορτίου του εσωτερικού αέρα, μειώνουμε έως και τα 5/6 στις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.
Σε αυτή την πρωτοπόρο  συσκευή βρίσκεται λοιπόν η μέριμνα για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ από αερομεταφερόμενες και διασταυρούμενες μολύνσεις,μιας και μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών έκθεση : κατά SARS-CoV-2  98,3%, Ecoli 98,5% και  Adenovirus 92,7%,κλπ.
Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-διαδικασία για την επίτευξη ισχυρής προστασίας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προσφέροντας καθαρό αέρα γρήγορα με καθαρότητα (διαύγεια).
Η σύμπραξη της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C με τις επιστρώσεις φίλτρων προσφύσεως HEPA H13, (τεχνολογία ‘’ τριπλού φραγμού ’’)  φέρνουν το αποτέλεσμα προσδιορισμού των ολικών αιωρουμένων σωματιδίων στα : 10 μg/m3. Αυτό περιλαμβάνει σωματίδια και αιωρούμενη ύλη (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg,  για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα. [Σημείωση: ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 έχει διαστάσεις από 60-140 nm, δηλαδή φτάνει μέγιστο τα 0,14 microns] και σε συνδυασμό με αερόλυμα μεγαλώνει .
Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Αναβαθμίζουμε πλήρως την Υγειονομική Εξασφάλιση στον τομέα φιλοξενίας με τα Green and Clean Rooms
Αναβαθμίζουμε πλήρως την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/ και ευάλωτους  εσωτερικούς χώρους από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και από την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RELATED