Τι σχέση έχει η αφαίρεση με το νόημα των πραγμάτων;

Μπορεί η αφαίρεση να είναι προσθετική?

Θα μπορούσες να μας δείξεις μια πράξη αφαίρεσης που να έχει νόημα για σένα?

Αυτή ήταν η πρόκληση για τους 17 συμμετέχοντες στην πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους «Το Νόημα της Αφαίρεσης».

Η ταινία είναι αφαιρετική και σε προκαλεί να αντιληφθείς το νόημα χωρίς επεξηγήσεις.

Αφαιρώντας τις εξηγήσεις σας δείχνουμε αυτό που έχουμε να πούμε.

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue