Skip to main content
VOCs Anti Infection 2024 1024x465 1 e1708898525288 bd5cb299

Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα σε ρύπους βιολογικών παραγόντων

Οι ορθές πρακτικές  που πρέπει να τηρούνται σε κάθε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης στο εσωτερικό περιβάλλον θα πρέπει πάντα να δίνουν έμφαση στην πρόληψη και να θέτουν ως στόχο την υγειονομική εξασφάλιση ,ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του Περιβάλλοντος .

Εν ολίγοις, πριν από 12 χρόνια είχα αναφερθεί στην’’ ημιμάθεια’’, την τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, που είναι χειρότερη από την αμάθεια, αναφερόμενος  τότε στους  ‘’ημιμαθείς’’ υπεύθυνους για απεντομώσεις, με την αδιαφορία τους για επιπλέον επιμορφωτική κατάρτιση σε σεμινάρια , αλλά και  για την μη εναρμονισμένα τεκμηριωμένη αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, σε διάγνωση, προεργασία καθαριότητας – απορρύπανσης και εξυγίανσης, αναρωτώμενος για το αν με την μη ορθές πρακτικές  ίσως και να  ‘‘εγκληματούν’’  εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Δυστυχώς σήμερα μαζί με την αδιαφορία προστέθηκε και η αδυναμία  για μια ολοκληρωμένη διαχείριση, αναδεικνύεται  συγχρόνως και το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων (“χημικοί εισβολείς”,

Τεχνολογίες Αντιμετώπισης Πτητικών Οργανικών Ρύπων

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compound)  ή αλλιώς VOC’s, θεωρούνται ,ως  η πιο σημαντική τάξη από αερομεταφερόμενους  ρύπους  βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς  χώρους με βλαβερές συνέπειες για ένα οργανισμό, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα αντιληπτές αλλά εμφανίζονται σε βάθος χρόνου.

Αυτό γιατί οι  εν λόγω χημικές ενώσεις διαχέονται, συγκεντρώνονται και διατηρούνται επί μακρόν στο εσωτερικό περιβάλλον  και ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Απαιτείται επομένως η λήψη περαιτέρω αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τους εν λόγω ρύπους.

Η μείωση η/και εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο περιβάλλον. Έχουν προσεγγιστεί βελτιωμένοι καινοτόμοι με την ανάπτυξη καταλυτικών μεθόδων οξείδωσης, για την πλήρη εξάλειψη των πτητικών ενώσεων.

Η χρήση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών είναι διαδεδομένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εσωτερικής ρύπανσης. Η προτεινόμενη συμπληρωματική μέθοδος  και για την αποτελεσματική εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), έχει αναπτυχτεί με τον συνδυασμό  της καθαριότητας – απορρύπανσης ,την τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ για ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  , αλλά και την  καταλυτική οζονοποίηση  για την ενίσχυση της καταλυτικής οξείδωσης των VOCs.

Οι μελέτες κινούνται προς την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων με συστήματα  που να εμφανίζουν πολύ καλή καταλυτική δράση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προστασία της υγείας μετά το πέρας των εφαρμογών, αλλά και χαμηλό συνολικό κόστος.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι Πτητικές οργανικές ενώσεις  όταν εκπέμπονται από κοριούς (Bed bug )σε αέρια μορφή, οι αισθητήρες είναι μια προσέγγιση  για την ανίχνευση τους ,ως  ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο !!!

Η καταλυτική οζονοποίηση είναι μια μέθοδος για επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού του σε οξυγόνο (O2), χωρίς υπολειμματικότητα και φιλική προς το περιβάλλον, χάριν της αποκλειστικής τεχνολογία Zeogene. Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ είναι μια πολύ αποτελεσματική  μέθοδος –κατάλληλη για πολλαπλές χρήσεις -που αποδίδει με καθαρότητα (διαύγεια) ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον προσιτό για όλους.

Εν κατακλείδι ,όποια μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί στους εσωτερικούς χώρους για (απορρύπανσης στρωμάτων-χαλιών, καθαριότητα-απολύμανση, απεντόμωση- μυοκτονία ), το ‘’τρίπτυχο’’  ως συμπληρωματική μέθοδος  είναι  απολύτως  απαραίτητο για την υγειονομική εξασφάλιση , ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η δε ανάδειξη της καταλυτικής οξείδωσης με χρήση του όζοντος αποτελεί  μέρος  των  πιο σημαντικών και «πολλά υποσχόμενων»  τεχνολογιών για διαδικασίες αποσύνθεσης και εξάλειψης των VOCs, ως μια ολιστική αντιμετώπιση σε χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων,

Έτσι οι συνεργαζόμενοι υγειονομικά υπεύθυνοι επιστήμονες, ευαισθητοποιημένοι για την υγειονομική εξασφάλιση ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του Περιβάλλοντος ,μπορούν να ενεργούν  ως ‘’ασπίδα προστασίας’’ και στην φιλοξενία. Ως τμήμα Συμβούλων – Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής  θα έχουν  φροντίσει  για τους Όρους και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων  , με απαραίτητα τεκμηριωμένη την  εφαρμογή  του  Άρθρου 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ γιατί  όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ) αλλά και για την ορθή αρχειοθέτηση , για την ηλεκτρονική πρόσβαση εκτός των άλλων και στους φακέλους πχ, (απορρύπανσης στρωμάτων, καθαριότητας-απολύμανσης, απεντόμωσης- μυοκτονίας, κλπ )

Έτσι όταν οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των  ολοκληρωμένων διαχωριστικών εφαρμογών  ή στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’  μεσα από την εφαρμογή  μιας  ‘’ ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’  να έχουν  πρόσβαση στους φακέλους ακομα και από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με την αποστολή για ‘’Αυτόνομο Έλεγχο’’. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tablet θα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Με τις σύγχρονες καινοτόμους εφαρμογές , την άμεση εξειδικευμένη γνώση και την 35αετή πείρα και τεχνολογική εμπειρία , υποστηρίζουμε και τους  χώρους φιλοξενίας, ώστε να  αφήσουν στο παρελθόν  το ‘’ενοχλητικό εσωτερικό περιβάλλον’’ και μεταβούν στα Green and Clean Rooms .Τα προγράμματα της Προληπτικής Υγιεινής είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την απόλυτη έννοια της υγιεινής ,  μετατρέποντας τους χώρους φιλοξενίας ,σε χώρους με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για  χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη μας, είμαστε δίπλα  και σε  χώρους ξενοδοχείων,  Μονάδων  Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού,  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η αυξανόμενη ετοιμότητα των ειδικών “ομάδων κρούσης”  μπορεί  να διαχειριστεί και έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας ακόμα και μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, έναν από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων. Επί πλέον επεμβαίνουν  πριν ή/και μετά των εφαρμογών σε   κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα. (Αγροτουρισμός).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Γιάννης Βγενής Cleaning Advisor

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RELATED