Skip to main content
images easyblog articles 11189 2020 green and clean new large 1ea49e4f

Υγεία: Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Επενδύοντας στην μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας- με διαφανή τρόπο – σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα αξιοπρέπειας και σεβασμού, φέρνουμε τους φιλοξενούμενους – ταξιδευτές κοντά μας.

Όλοι στην Ελλάδα γνωρίζουμε τον τουρισμός ως μια σοβαρή οικονομική δραστηριότητα με συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ήρθε όμως ο κορωνοϊός , για να μας αναδείξει , μετά από την επιβολή έκτακτων επαγγελματικών πρακτικών , ότι συμπεριφερόμαστε σε αυτό το τουριστικό προϊόν με τις σύγχρονες απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη” απροσδιόριστα” χωρίς σχεδιασμό και οργάνωση (με άναρχο τρόπο). Αυτό γιατί , οι χωρίς σχεδιασμό και οργάνωση λόγο πολυπλοκότητας να αντιμετωπίζονται ίσως με ”εχθρότητα και αποφυγές’, ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της τουριστικής βιομηχανίας να μην θέλει να καταλάβει τη σπουδαιότητα αυτών των απαιτήσεων .

Παρά την αβεβαιότητα που ίσως να επικρατεί για το μέλλον, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις με συναίνεση ως προς την ανάγκη της προσβασιμότητας , με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην υγειονομική ασφάλεια. Η αναγκαιότητα λοιπόν της όποιας τεχνογνωσίας για την χρήση καινοτόμου τεχνολογίας , χρειάζεται άμεσα σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα του τουρισμού, ώστε να δημιουργηθούν υπεραξίες , με απώτερο στόχο την υγειονομική ασφάλεια για ευημερία των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αλλά και για τις ανταγωνιστές διαπραγματεύσεις απέναντι στους tour operators

”Η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ”ευάλωτες ομάδες ”.

Όσον αφορά λοιπόν όλους τους χώρους φιλοξενίας γενικά, στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρώτη απαίτηση ως προτεραιότητα από τους φιλοξενούμενους – ταξιδευτές θα είναι το να μάθουν ποια μέτρα εφαρμόζονται για την υγειονομική τους ασφάλεια πριν κάνουν κράτηση. Τέτοιες απαιτήσεις ενθαρρύνουν τους ταξιδιωτικούς προμηθευτές ταξιδιών να διενεργούν διαφανείς συμφωνίες όσον αφορά στα υιοθετημένα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και στα Μ.Μ.Μ. τους.

Επείγουσες διορθωτικές ενέργειες για εξασφαλισμένη υγειονομική ασφάλεια

Με βάση την ενημέρωσή μετά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων, χρειάζονται να γίνουν Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες (στρώματα, υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων, κουρτινών), μαζί με τα μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, για την πρόληψη φαινομένων διασποράς.

Η υπέρβαση των απαιτήσεων σε εφαρμογές αποκατάστασης εσωτερικών χώρων από ”μολυσματικούς παράγοντες” με ιδιαίτερα ”επικίνδυνες λοιμώξεις” μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης.

Οι επισημάνσεις καλύπτουν τομείς:

  • Φιλοξενία-Διαμονή: Κάλυψη με βέλτιστες διαδικασίες για την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς ”ευαισθησίες”µε διαφανή τρόπο -δεν μπορεί ”μετριέται” σε ”αστέρια”, ”κλειδιά” σε όλα τα τουριστικά καταλύματα.
  • Μ.Μ. Μεταφοράς: Η εγγυημένη παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό, µε διαφανή τρόπο σε όλα τα ΜΜΜ. προσαρμοσμένη στα πρωτόκολλα εφαρμογών .
  • Επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογών: Ο Επαγγελματικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ορθή εφαρμογή των μεθόδων των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων
  • Επαγγελματική εκπαίδευση εφαρμοστών: Έκτος από την θεωρητική κατάρτιση των σεμιναρίων για την πιστοποίηση των εφαρμοστών , χρειάζεται και επαγγελματική εκπαίδευση ( πρακτική εκπαίδευση εξοπλισμού στη πράξη).

Έτσι η Πιστοποίηση των εφαρμοστών , μαζί με τον Επαγγελματικό εξοπλισμό και την επαγγελματική πρακτική εκπαίδευση τους και την προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης , σε όλα τα Τουριστικά καταλύματα και τα Μ.Μ. Μεταφοράς, θα αναβαθμιστούν σε χώρους ασφαλούς υγειονομικής διαβίωσης.

Δικαίωμα: Το δικαίωμα της υγειονομικής ασφάλειας είναι πλέον κομμάτι της Εθνικής μας ασφάλειας, με μείζονα προτεραιότητα την διασφάλιση όλων των πολιτών από οποία υγειονομική απειλή.

Υποχρέωση: Τα μέτρα για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών –µε διαφανή τρόπο – στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού , ακούγονται ίσως πολύ βαριά (ακριβή) για τους χώρους φιλοξενίας-διαμονής. Υπενθυμίζω ότι αν στην κατάταξη για τις κατηγορίες αστέρων το Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων εφαρμόζονταν σωστά , το επιπλέον κόστος για ταGreen and Clean Rooms θα ήταν πολύ μικρό.

Λανθασμένη ενημέρωση: Όπως και στην κατάταξη για τις κατηγορίες αστέρων στην Καθαριότητα Στρωμάτων υπήρξε λανθασμένη ενημέρωση για τον ” Ατμισμό” ή Απορρύπανση των στρωμάτων , συνεχιστικέ και στα υγειονομικά πρωτοκολλά γιατί ίσως κάποιοι να θέλουν ”εκπτώσεις” στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας. Ο έλεγχος από το ΕΟΔΥ και την Επιθεώρηση Εργασίας δια μέσω της ” ιχνηλασιμότητας ” θα αναδείξει λάθη και σκοπιμότητες (κάθε εύρημα είναι και δίδαγμα )για την ορθή εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, ώστε να γίνουν Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες για την πρόληψη φαινομένων διασποράς.

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Εσωτερικός τουρισμός: Με γνώμονα ότι η υγεία αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” , όλοι οι χώροι φιλοξενίας συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή», θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής.

Υπάρχει διαφανής προσβασιμότητα με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην υγειονομική ασφάλεια των διακοπών;

Ενδεικτικό παράδειγμα ο ”Οδικός Τουρισμός”: Με τα δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19, αρκετοί φιλοξενούμενοι – ταξιδευτές από την Ελλάδα ή/και από το εξωτερικό, όπου θέλουν να έχουν ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας και επιλέγουν το δικό τους όχημα -τον λεγόμενο ”Οδικό Τουρισμό” – για να επισκεφτούν προορισμούς ανεξαρτήτου εποχής. Είτε ως οικογένεια είτε ως ζευγάρι, έχουν ένα υπέρ-πλεονέκτηματο να μην έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα– που χρησιμοποιούν ως μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, πούλμαν, ΚΤΕΛ ή και πλοία. Οι ταξιδευτές που μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, αποτελούν μια ποιο ασφαλέστερη υγειονομικά πηγή φιλοξενουμένων, με λιγότερες πιθανότητες να μεταφέρουν το ”άγνωστο του SARS-CoV-2 ” .(αποφυγή προσβολής προσωπικού ή/και φιλοξενουμένων ). Αν όλοι οι χώροι φιλοξενίας, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή», δεν πληρούν αυστηρές προδιαγραφές υγειονομικής εξασφάλισης , οι του ”Οδικού Τουρισμού”θα τρέξουν σε λύσεις ενοικίασης εξοχικών κατοικιών για όλο το χρόνο, αλλά και στα ρυμουλκούμενα ή/και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

‘Η Ανάγκη για την Διατήρηση ενός Καθαρότερου και Υγιέστερου Περιβάλλοντος στους χώρους φιλοξενίας, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια Υποχρέωση, που πρέπει να παρέχεται στους φιλοξενούμενους.”

  1. Θα πρέπει πρώτα οι φορείς να συνειδητοποιήσουν ότι με Ημίμετρα κανένας φιλοξενούμενος δεν πείθεται.
  2. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα προβλήματα από ”μολυσματικούς παράγοντες” αλλά και αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις υπήρχε και πριν ,όπως και η ενημέρωση για τις τρεις ”σύνθετες λέξεις κλειδιά ” που τις συναντάμε όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητα μας.
  3. Όπως η έξαρση όλων των απρόσκλητων φίλων μας συνεχίζει να υπάρχει, όπως και ψείρες του σώματος μαζί με την συνεχόμενη εξάπλωση της ψώρας, μιας άκρως μεταδοτικής δερματικής νόσου, αλλά και την εξάπλωση της νόσου Chagas με το Kissing Bug, καθώς μεταδίδεται κυρίως από κοριούς . ( προσοχή στην σύγχυση τους με τις μαύρες μελίγκρες (αφίδες))
  4. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν όλοι οι φορείς πως για χώρους τουριστικών καταλυμάτων και Μ. Μ. Μεταφοράς , ένας συνεργαζόμενος Υγειονομικός Σύμβουλος (Υγιεινολόγος ) είναι απαραίτητος. Πολύ δε περισσότερο ένας συνεργαζόμενος Σύμβουλος Υγιεινής & Ασφάλειας ο όποιος θα είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος ( ως υπογράφων) , για τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθαρισμού, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και απολύμανσης για κάθε χώρο, ώστε να σταματήσουν τα ημίμετρα που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους διασποράς ( “Μια εικόνα χίλιες λέξεις”), με την όποια υγειονομική απειλή και από δευτερογενή ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.
  5. Το κόστος της αμοιβής ενός συνεργαζόμενου Σύμβουλου Υγιεινής & Ασφάλειας είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας, αφού θα υπάρχει ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα αλλά και επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

Η Secureness Plus ως Εξειδικευμένη Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο, με την υπέρβαση των απαιτήσεων μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης για μεγαλύτερη ευημερία.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος. 

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RECENT

RELATED