Skip to main content
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F2021healthy living

Υποχρεωτικές οι αναβαθμίσεις για την υγειονομική μας εξασφάλιση

Αν και οι κοινωνικές αποστάσεις, ίσως και  οι ‘’διπλές’’ μάσκες να είναι σαν κάτι το «φυσιολογικό», αποδεδειγμένα πλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότητα της τήρησης των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κατά την διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης.

Λόγο της πολυπλοκότητας  των εσωτερικών  χώρων, η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19 ,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από πιστοποιημένους εφαρμοστές για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα υγειονομικά ‘’δρώμενα’’ αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων.

Μια εφαρμοσμένη μέθοδος με καινοτόμους τεχνικές, για την μείωση των κίνδυνων μόλυνσης και επιμόλυνσης, ώστε να  παραδίδεται με καθαρότητα ένα υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον , για μεγαλύτερη ευημερία.

Στόχος μας πάντα  είναι η ανάπτυξη μεθόδων  με όλες τις παραμέτρους για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου ξεχωριστά από την κάθε  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ του άγνωστο SARS-CoV-2’’, –κατά το μέγιστο δυνατό-  πριν από την εκ νέου χρήση του έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγειονομική ασφάλεια σε ένα υψηλό επίπεδο, μειώνοντας παράλληλα και κινδύνους από μελλοντικές επιπτώσεις οι οποίες ίσως να θεωρηθούν  και ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Το πρόγραμμα της διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης ,αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του σχεδίου εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’  , τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ώστε να αντιμετωπίσουν  τον κάθε ‘‘μολυσματικό παράγοντα’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , ως δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης , καθώς δεν γίνεται ‘’καμιά διάκριση’’.
Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Επενδύοντας στην μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας-με διαφανή τρόπο – σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα υψηλής επαγγελματικής διαχείρισης με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αναβαθμίζουμε την υγειονομική εξασφάλιση έτσι ώστε :

να γίνεται η απόλυτη εφαρμογή σε απαιτητέες εφαρμογές εγκυκλίων  (Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών)
να γίνεται έλεγχος γιατί  ίσως κάποιοι που ψεκάζουν να μην διενεργούν ολοκληρωμένες εφαρμογές απολύμανσης
να γίνεται έλεγχος γιατί  οι ‘’εμφύλιες διαμάχες’’ για τα βιοκτόνα απολυμαντικά ίσως και να διαμορφώνουν νέα δεδομένα.
να γίνει ίσως και έπαν έλεγχος σε ‘’σχετικές βεβαιώσεις’’ όπου – σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις- έχουν μετατρέπει σε ‘’Πιστοποιητικά’’, γιατί  οι ‘’ημιμαθείς’’ ίσως και να ‘’εγκληματούν’’ .
Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών  με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη, από διασπορά αλλά και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ).

να γίνεται η παροχή ενός υψηλότερου επίπεδου υγειονομικής ασφάλειας σε σχολεία και Μ.Μ.Μ. των.
να γίνεται μείωση της άσκοπης και αλόγιστης χρήσης απολυμαντικών,(Bio-κτόνων).
να φέρνουμε τους  φιλοξενούμενους – ταξιδευτές με περισσότερη υγειονομική ασφάλεια κοντά μας
να προσφέρουμε στον εσωτερικό -οικογενειακό -τουρισμό  εξασφαλισμένη  φιλοξενία
η παροχή υγειονομικής ασφάλειας σε εργαζομένους-φιλοξενούμενους  είναι υποχρεωτική (  αποφυγή  διασποράς και επιμόλυνσης του χώρου.)
να ανεβάζουμε την  ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων  με την αυταπόδεικτη διαφάνεια αφού  ’’εξουσιοδοτεί’’ τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές στην καθαριότητα- απολύμανση, σύμφωνα πάντα με τη με την «εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  για τον SARS-CoV-2, αλλά και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ .
να γίνονται εφαρμογές  με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όπου θα πρέπει να καλύπτουν και ‘’τυχόν παραλείψεις’,  ακόμα και για τα ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’ *η/και ‘’παράπλευρων απωλειών ’’ κλπ
Ποτέ δεν ξεχνώ : Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ), σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων, στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) ,  στα Σχολεία ,κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών  ,  ζητώντας  να παραλάβει και τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.

Στις διακηρύξεις των διαγωνισμών οι  Τεχνικές Περιγραφές για τις Υπηρεσίες Καθαρισμού –  Απολύμανσης  Κτιρίων και οχημάτων, για εφαρμογές σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό φορέα, θα πρέπει να έχουν την Έγκριση από το κάθε αρμόδιο Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών , διότι εξελίσσονται ίσως σε ”επικινδύνους παράγοντες” διασποράς-εξάπλωσης του COVID-19.
Ο ανάδοχος αυτών των διαγωνισμών ΔΕΝ υποχρεούται να διαθέτει ‘‘ βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ’’ – διευκρινιστική απάντηση του ΥΠΑΑΤ – προς το ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν ).  Οι εργασίες αυτές μπορούν να διενεργηθούν με κάθε επιμέλεια και από πιστοποιημένο καθαριστή – απολυμαντή σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την 10558/876 / 18 – 06 – 2004 (ΦΕΚ 984 τ. Β 30-06-2004 ) όπου καθίσταται υποχρεωτική η πιστοποίηση.

Είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) θα πρέπει να φροντίζει για την επαρκή κατάρτιση των Ελεγκτών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα  νέα δεδομένα για την Καθαριότητα-Απολύμανση όπως και στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.

Η ανάδειξη των επιβλαβών προβλημάτων με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα βιοκτόνα απολυμαντικά, πρέπει να αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά , αρχής  γενομένης  από τα  τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών, όπου  όταν προκύπτουν τέτοια θέματα –   τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’ -ή/και  προσχήματα με «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό, – οι επεμβάσεις να γίνονται αυτεπάγγελτα.
Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι μεν υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ. Η δε ακριβής μέτρηση της ποιότητας του αέρα αλλά και την επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης  θα πρέπει να γίνεται με την παράδοση των χώρων. Είναι  εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης διαδικασιών με Πιστοποιημένη Βεβαίωση στον  καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάσταση, είναι ένα σημαντικό μέτρο αποδεδειγμένης βελτίωσης στην απόδοση των εφαρμοστών.  Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους,  βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.
Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από  το πρόγραμμα Εξασφαλίζω μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών  και στα νέα δεδομένα για την Καθαριότητα-Απολύμανση και σε  στρώματα- σαλόνια , μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ με την απαραίτητη Βεβαιωμένη εκπαίδευση στις εφαρμογές για την επίτευξη μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης, αλλά και για τα ανταποδοτικά οφέλη των Πιστοποιημένων Εφαρμοστών.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το “δικό του μετερίζι”  και όλοι μαζί “έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς”. Έκτος από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

*Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος “περί Αστικής Ευθύνης”  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Γιάννης Βγενής Cleaning Advisor

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RECENT

RELATED