Skip to main content
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fimages easyblog images 928 64f1bd36159ab528d3f0e600c8367f84 XL

Εξασφαλισμένες ποιοτικές υπηρεσίες… γιατί η διαβίωσή σας αξίζει το καλύτερο!!!

Ο Αλέξης Βαρδάκης – Υγιεινολόγος, έχοντας ως φιλοσοφία την διαφορετικότητα των προγραμμάτων ανάπτυξης στις Εξασφαλισμένες Ποιοτικές Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για την πρόληψη προβλημάτωνΔημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, όπου θα προσδίδουν τη μοναδικότητα του κύρους στην Υγιεινή διαβίωση, δημιούργησε την Clearway,….γιατί η διαβίωσή σας αξίζει το καλύτερο. !!!

Υγεία δεν είναι η έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η διατήρησή της όμως έχει ως προϋπόθεση, τηναρμονική ισορροπία ανάμεσα στο εσωτερικό περιβάλλον και στο άνθρωπο. Για την προαγωγή της υγείας, δεν φθάνει μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται συνεργασία του ανθρώπου, ώστε να προλαμβάνει την προάσπιση της.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι με τη σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας από τηνρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να μπορούμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες

Ο τρόπος λειτουργίας της Clearway, παρέχει διασυνδέσεις με επιλογές, πρόσβαση, καθοδήγηση και πληροφόρηση, μέσα σε ένα ευρύ αντικείμενο προσφορά υπηρεσιών, με κάλυψη αναγκών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής διαβίωσης . Το επιστημονικό της προσωπικό, μελετά προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου που δραστηριοποιείστε, προσφέροντάς σας ασφαλή προστασία, με τις πιο φιλικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον , ‘’οικονομικά’’ στοχευμένες στο πρόβλημα έξυπνες λύσεις ,για βελτίωση του τρόπου ζωής

Ο Αλέξης Βαρδάκης ως Υγιεινολόγος με (Π.Μ.Π.Σ) Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία,παρέχει πλήρη υποστήριξη για ενημέρωση και διάγνωση προβλημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σ’ ένα αξιόλογο μηχανισμό Υποστήριξης της Klintec, αλλά και των ομάδων, του Green Mite Clean και Green And Clean, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των εσωτερικών χώρων αλλα και σε τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης.

Η  αύξηση των ιών και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, για εξειδικευμένες εφαρμογές, μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης, ολόκληρων των εσωτερικό χώρων με τις πολύπλοκες επιφάνειες, ώστε να κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό.

Ωστόσο, η αύξηση της ανθεκτικότητας των μαζί με την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντός, μας ‘‘υπογραμμίζουν’’ επίσης την επείγουσα ανάγκη, ώστε να χρησιμοποιούμε επαγγελματικά συστήματα με ασφαλείς μεθόδους και υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με ειδική μέριμνα στις κατηγορίες των ζωικών εχθρών που παρασιτούν exoFYLOκαι πρέπει νααποφεύγονται να χρησιμοποιούνται βιοκτόνα, όπως σταακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) ,στο άκαρι της ψώρας(ψώρα) όπου αναπτύσσεται στο δέρμα ,μεταδίδεται όμως με τη στενή επαφή του δέρματος ,αλλά και με τη χρήση κοινών κλινοσκεπασμάτων. κλπ

Με προσοχή στασαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ ,που χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία και για βιολογικό έλεγχο, βρίσκονται πολλές φορές όμως σε ‘‘ελεύθερη διαβίωση’’ και δρουν ως ‘‘επιθετικοί εισβολείς’’ παράσιτα σε φωλιές της οικιακής σκόνης, σε σκοτωμένα έντομα, ή τροφές στα χαλιά.

Μυκητιάσεις δέρματος, μύκητες που μολύνουν τον άνθρωπο, με την σπανιότερη μορφή το Μολυσματικό κηρίο (του Κέλσου) , μια πολύ φλεγμονώδης μυκητιακή λοίμωξη που μπορεί να μιμείται τη βακτηριακή θυλακίτιδα ή ένα απόστημα του τριχωτού (παρουσιάζει πολύ πύον).

Δεν ξεχνάμε την μηνιγγίτιδα, μια μόλυνση που προκαλείται από διάφορους μικροοργανισμούς εκ των οποίων οι συχνότεροι είναι βακτηρίδια και ιοί, όπου τα βασικά μέτρα για προστασία και πρόληψη εναντίον της μηνιγγίτιδας περιλαμβάνουν, εκτός το συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών, ποιοτική καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο και χρήση βακτηριακής απολύμανσης.

Σημαντικό ρόλο παίζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι αρνητικές συνέπειες της παρουσίας τους. Δεν επαρκεί ο απλός καθαρισμός στα εμφανή σημεία, για να θεωρείται ότι έχει καθαριστεί επιτυχώς, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογέςποιοτικού καθαρισμού, για την απομάκρυνση ρύπων και Ασφαλείς Bio-Εξυγιάνσεις για την εξουδετέρωση του παθογόνου μικροβιακού φορτίου, με βιοκτόνα απολυμαντικά με έγκριση από τον Ε.Ο.Φ., ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η προεργασία με Bio-εφαρμογές καθαρισμού επαγγελματικής απορρύπανσης, αναζωογόνησης και εξυγίανσης των εσωτερικών χώρων κρίνετε απαραίτητη , ώστε να  αντιμετωπισθούν  προβλήματα από την “ εσωτερική επιμόλυνση”, και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν μετά τις εφαρμογές.

Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  καθαριότητας, με επαγγελματική απορρύπανση και εξυγίανση, έχει γίνειεπιτακτική ανάγκη για εξάλειψη των προβλημάτων από την εναέρια ρύπανση των εσωτερικών χώρων, ώστε να αποτελεί τις βάσεις μιας «Ασπίδας προστασίας» για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής.

Εξειδικευμένος Επαγγελματικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται και για τις Bio-Εφαρμογές απορρύπανσης και εξυγίανσης και στην προεργασία πριν από τις επιστημονικές εφαρμογές, για να αντιμετωπισθεί το σκαθάρι των χαλιών (Coleoptero της Οικογένειας Dermestidae), αλλά και η Επέλαση των κοριών που τριγυρνούν σε όλα τα “κοινωνικά επίπεδα” και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα, με επιπλέον “οικονομικές παρενέργειες” αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά.

Έτσι, οι δραστηριότητές μας διευρύνονται και επεκτείνονται διαρκώς, προσφέροντας ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον, για την κάλυψη αναγκών σε θέματα υγιεινής,

Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη επιτυχία κάθε έντομο ή τρωκτικό που απειλεί την υγεία σας, αλλά και την περιουσία σας . Όλες οι εφαρμογές γίνονται παρουσία του Επιστήμονα Υγιεινολόγου, (όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία)

Εφαρμόζουμε τις νεότερες μεθόδους με βιοκτόνα σκευάσματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια της εφαρμογής.

Η Clearway καινοτομεί αναπτύσσοντας λειτουργικές λύσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με προγράμματα που απευθύνονται σε όλους τους τομείς, σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλο το εύρος, με καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων, ανεξαρτήτως τύπου και κλίμακας μεγέθους. Οι Ασφαλείς Bio-Εξυγιάνσεις σε επίπεδο υπηρεσιών της , είναι μια νέα μεθοδολογία  που αναπτύχθηκε για αυτές τις ανάγκες με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή.

Η σύνδεση της “επιβάρυνσης” των εσωτερικών χώρων με την υγεία πρέπει να μας προβληματίζει, όχι μόνο γιατί γίνεται επικίνδυνη απέναντι στους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον, αλλά γιατί γίνεται και πιο δαπανηρή.

Η προσπάθεια μας για την ανάδειξη μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, με προγράμματα για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών, στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, μιας πλήρους εναρμόνισης των δαπανών με την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από οικονομικά έξυπνες λύσεις για βελτίωση του τρόπου ζωής, γιατί ” … πιο επικίνδυνος είναι ο ανεπαρκής κλασικός καθαρισμός απ’ το βρώμικο”  

Φτιάξτε και εσείς “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”.

Η ύπαρξη αυτών των Φιλοπεριβαλλοντολογικών πρακτικών και μεθόδων σε εσωτερικούς χώρους , με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας έχει γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη. Το The Green Purification Group (TGPG), είναι ένα Concept μιας νέας Καινοτόμου μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για αυτές τις ανάγκες, όπου μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου η συμπληρωματικά για μια Υψηλής Ποιότητας Εξυγίανση όλων των εσωτερικών χώρων, με βάση τα νέα πρότυπα στην εξέλιξη της έννοιας του “καθαρού εσωτερικού χώρο”.

Η ανάπτυξη του (TGPG), απαιτεί την εφαρμογή επαγγελματικών συστημάτων Bio-Εφαρμογών Καθαρισμού και Εξυγίανσης Υψηλής Ποιότητας , με εφαρμογές σε Ξενοδοχεία, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Καμπίνες Πλοίων, Χώρους Συνεδριάσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης , Ιατρεία, (Hospitality), Φαρμακεία, Γυμναστήρια, Παιδικούς Σταθμούς, Επαγγελματικούς Χώρους, Σπίτια, κ.λ.π.

Η Clearway ‘‘Επενδύει σε Ανθρώπινο Δυναμικό’’για επαγγελματική συνεργασία, σε Νέους-ες Επιστήμονες Υγιεινολόγους, Βιολόγους, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Τεχνολόγους Περιβάλλοντος, από 25 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για συνεργασία και Αυτοκίνητο.

Αυτό ως μια μικρή συμβολή στο να δημιουργηθούν επιπλέον Νέες θέσεις συνεργασίας, ώστε οι Επιστήμονες  να παραμείνουν στην Ελλάδα, ..γιατί η διαβίωσή σας αξίζει το καλύτερο, αλλά και διότι η κατανόηση και ο έλεγχος των επιπτώσεων της ανθρώπινης κοινωνίας στο περιβάλλον, προβάλλει ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά. Βιογραφικό ή Πληροφορίες με ένα email στοkariera@clearway.gr,

               ClearWay.gr

           ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ          

Επταλόφου 7 184 50 Νίκαια – Αττικής

Τηλ. 210 4912802 / 698 1928168

email: alexis. vardakis@gmail.com

 

 

Τάνια Νικολοπούλου

Είμαι παιδί της επικοινωνίας και του χαμόγελου και με αφορμή την μέχρι τώρα πορεία μου σε αυτή τη ζωή, θέλησα να «χρωματίσω» τον κόσμο με τη δική μου παλέτα. Έτσι δημιούργησα με πολύ αγάπη το δικό μου διαδικτυακό αποτύπωμα, το likewoman.gr, θέλοντας να γεμίσω τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τις γυναίκες με τη δική μου αστερόσκονη. Πάντα λέω ότι «εκεί έξω βρίσκονται τα πιο μαγικά πράγματα…μη φοβάσαι λοιπόν να τα περπατήσεις».

RECENT

RELATED