image001 587d122c

Το Bio-περιβάλλον στην προστασία του Περιβάλλοντος

Για την KlinTec η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio -περιβάλλον  για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

Έχουμε συνδέσει την επιχειρηματική μας φιλοσοφία για την προστασία του Bio-Περιβάλλοντος , με την ‘‘ ενσωμάτωση’’ όλων των Ενδο-επιχειρηματικών τμημάτων υποστήριξης της  Jav Hellas . Μια αναδυόμενη Ενδο- Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης , που αναπτύσσεται σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

«Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.»

Jacques-Yves Cousteau, 1910 – 1997, Γάλλος ωκεανογράφος .

Η KlinTec για την ενθάρρυνση των καταναλωτών, στο να ζητούν την χρησιμοποίηση των πλέον φιλικών – με την μικρότερη επιβάρυνση– προς τον άνθρωπο και  περιβάλλον εφαρμογές, μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity δημιουργεί τα οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη από την χρήση αυτών των μεθόδων.

Με κίνητρο την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης , επενδύουμε στην ανάπτυξη μέσω συνεργασιών, για την εξέλιξη μιας Διασφαλισμένης Ποιότητας,  ενός ποιοτικά άρτιου αποτελέσματος στα πρότυπα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών χώρων, συμβάλλοντας έτσι για ένα ποιο ‘’καθαρό & υγιεινό περιβάλλον ’’, ώστε να μπορούμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία.

Οι διαχρονικές επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές υψηλής ποιότητας , με παροχή εξειδικευμένων καινοτόμων υπηρεσιών , έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μεθοδικά μέσα από την διαφορετικότητα με άμεσα αποτελέσματα, αναδεικνύοντας συγχρόνως την επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, στους εσωτερικούς χώρους.

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών του προγράμματος Healthy Interior Environment.

Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  επαγγελματικής απορρύπανσης   με αναζωογόνηση, ‘‘περιβαλλοντολογική  Bio – εξυγίανση ανά όγκο m³»  και ) ‘‘Bio -απολύμανση Bio–Disinfection ανά όγκο’’  έχει γίνει επιτακτική  ανάγκη. Κρίνετε δε απαραίτητη για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της Αέριας Ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,  άλλα και στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων από την “ εσωτερική επιμόλυνση”  και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές με υποτίθεται καθαρούς χώρους.

Για τις συμπληρωματικές εφαρμογές Πολλαπλής Θωράκισης των επιφανειών εφαρμόζουμε  την ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2. για 60 έως και 90 ημέρες.

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα BPR, Biocides (Βιοκτόνα) Products (Προϊόντα) Regulation (Κανονισμός) (ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012 ), αφορά κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στον χρήστη, που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στην προηγούμενη περίπτωση, το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης.

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Προωθεί, επίσης, τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα μέσω της υποχρεωτικής κοινοχρησίας δεδομένων και της ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Το Purerefreshing είναι ένα πρόγραμμα με ‘’πράσινες στρατηγικές’’ ,   που αποτελείται από μεθόδους προηγμένων εναλλακτικών τεχνολογιών ελέγχου,  για την αντιμετώπιση μικροοργανισμών, μυκοτοξινών, φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, μυκήτων, επιβλαβών βακτηρίων, κ.ά. Η  βασική ανάπτυξη ειδικευμένων μεθόδων με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), οδηγεί στην καλύτερη δυνατή απόδοση των εσωτερικών χώρων. Χρησιμοποιούνται και  για την  περιβαλλοντική αποκατάσταση τους, προκειμένου να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα, οι συγκεντρώσεις  περιβαλλοντικών ρύπων (απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών- ακαθαρσιών -ρυπογόνου μικροβιακού φορτίου, μολυσματικού υλικού κλπ). Εφαρμογές με ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, όπως σε δεξαμενές πόσιμου νερού, πισίνες , υδρομασάζ, συστημάτων κλιματισμού και επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί), κλπ., αλλά και εφαρμογές για τον  έλεγχο παρασίτων , για χρήση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ

‘’Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου, την ασφάλεια και το κόστος της προτεινόμενης  μεθόδου.’’

Εφαρμογές Όζοντος για Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη.

Η χρήση ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’  και γενικά των επιφανειών σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον ’’, δημιουργώντας παράλληλα  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς), δρώντας ανασταλτικά στην ανάπτυξη τους, ως μια ‘‘αντιπαρασιτική ασφάλεια’’  , χωρίς την χρήση χημικών.

Στο Πρώτο Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο, για τις   Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους, έγιναν αναφορές για την  αποκατάσταση των προβλημάτων ,  με μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, στα ζητήματα των  Βιολογικών παραγόντων  οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να αποτελέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία τόσο των ανθρώπων,  όσο και των ζώων καθώς και των φυτών , αποτελώντας  τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους.  Συμπεριλαμβανόμενων της Μούχλας και της Legionellaς – (Νόσος των Λεγεωνάριων) σε εσωτερικούς χώρους , με χρήσιμες πληροφορίες από Τα νέα της νόσου των Λεγεωνάριων , οπού σας κοινοποιώ τα έξι (6) Βίντεο με δειγματοληψία και περιβαλλοντική αξιολόγηση πιστεύοντας ότι θα βοηθήσουν περισσότερο:

Ιαματικά λουτρά και σιντριβάνια.
Legionella Οικολογία και Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Υγεία και Τεχνολογία
Διεξαγωγή και Διερμηνεία της Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης
Τρόπος δειγματοληψίας πύργων ψύξης
Πώς να κάνετε ένα σχέδιο δειγματοληψίας
Παρουσίαση για το πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια ερευνών.
Άλλα και την Legionella ή λεγεωνέλλωση σε φυσικό περιβάλλον, όπως :

Δεξαμενές αποθήκευσης νερού ( Εκτεθειμένες στον ήλιο –Δεξαμενές πυρόσβεσης )
Δίκτυο παροχής νερού για αυτόματο πότισμα ομίχλης  (γκαζόν ) των Δήμων
Δίκτυο παροχής νερού – (σωλήνες που μεταφέρουν νερό άρδευσης) – για πότισμα ομίχλης(αγροτικά )
Δίκτυο παροχής νερού για συστήματα ψεκασμού ομίχλης (υδρονέφωσης ) εξωτερικών- εσωτερικών χώρων
Δίκτυα με ανακυκλωμένο γκρίζο νερό ή με επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού.
Προσοχή:  Όπως η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, το ίδιο ισχύει και για τον καθαρισμό και απολύμανση των Δικτύων.

Η  Οζονοποίηση (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης), εξουδετερώνει αποτελεσματικά, σίδηρο, μαγγάνιο και υδρόθειο, αυτό το τρομερό τρίο που προκαλεί προβλήματα , οσμής και χρώματος στο νερό που επηρεάζουν αρνητικά τους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες.

Η εναλλακτική λύση του οζονισμένου κρύου νερού (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης) στις εφαρμογές πλυντηρίων  επιτρέπει στους χρήστες να επιτύχουν υψηλά πρότυπα ποιότητας χωρίς τη χρήση ζεστού νερού. Η χρήση του οζονισμένου κρύου νερού (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης) προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο σύστημα CIP του εξοπλισμού στις εφαρμογές στην οινοποιία, αλλά και ως λύση απολύμανσης για την ασφάλεια τροφίμων  γενικά, άλλα και στις εφαρμογές στην γεωργία. Δεν απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις, για την ενσωμάτωση του συστήματος οζονισμένου κρύου νερού (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης) ,ακόμα και με την ανάκτηση του ειδή οζονισμένου κρύου νερού.

Secureness Plus: Specialized team…

Η Secureness Plus με την υπέρβαση των απαιτήσεων, μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης, των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών για μεγαλύτερη ευημερία, των γονέων που θέλουν να νοιώθουν περισσότερη ασφάλεια των παιδιών τους στους χώρους των σχολείων (Σχολεία, Φροντιστήρια- Παιδικοί Σταθμοί),άλλα και στα ΜΜΜ –Λεωφορεία και ΚΤΕΛ-,κλπ.

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)
Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας.
Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης
Περιορισμός του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους
‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων
Ενημ.Υλικό ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας & Υγιεινής Εσωτερικών Χώρων ‘’
‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση Αιθουσών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ‘’
‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση και στις Σχολικές Αίθουσες‘’
‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση σε Φυσικοθεραπευτήρια – Κέντρα Αισθητικής‘’
”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”.
‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση και στις Μονάδες Κλιματισμού‘’
Διευκρινιστικός 10λογος Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία.
New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

giannis vgenis 1

Γιάννης Βγενής Cleaning Advisor

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RECENT

RELATED

Absolute Feminine Stories

© , LIKEWOMAN
All rights reserved
Created by Advalue