Skip to main content
aerodromio el eb3a7b5f

Στην υγειονομική ασφάλεια δεν υπάρχουν συμβιβασμοί

Η Ώρα της Υπέρβασης για την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας στον Τουρισμό μόλις ξεκίνησε.

Πρέπει να υπάρξει Μεγάλη Προσοχή σε μεθοδεύσεις και προκλήσεις, για ’‘τα περί αστικής ευθύνης’’ αλλά και ενεργειών που ίσως να μετατρέπονται και σε ‘’Εγκληματικές ’’.  Δεν θα πρέπει να επαναληφτούν  ενέργειες   – ‘’σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις’’-  όπου η ‘’σχετική βεβαίωση’’  να μετατρέπεται σε ‘’Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης’’.

Είναι θετικό και το επαναλαμβάνω ότι η  Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιμορφωτικό πρόγραμμα με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις -σε επαγγελματίες του τουρισμού γιατί απαιτείται και από στην εγκύκλιο ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20).

Το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : Αριθμ. 6632 Τεύχος B’ 1632/21.04.2021, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι υπεύθυνοι , μετά τα σεμινάρια θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά τα ΦΕΚ που βρίσκονται στη απαιτητέα εγκύκλιο  ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) μιας και  για τον  σχεδιασμό των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ), όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα . Ενημερωτικά αναφέρω ότι ο έλεγχος της εγκυκλίου γίνεται από τα Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών.

 Οι  υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης ) το σχέδιο εφαρμογών με τις ακριβείς μετρήσεις της ποιότητας του αέρα  (PM2,5 -PM10 , CO2,κλπ) αλλά και τις μετρήσεις ως “τεκμηριωμένη απόδειξη” για την απολύμανση αλλά και  τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις ,Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού και όταν κριθεί στον  αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Έτσι όλοι εμπλεκόμενοι σε τομείς με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των χώρων , μετά το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης των εφαρμοστών και την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής τους (ασφαλής χρήση του εξοπλισμού  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των χώρων ) η Βεβαιωμένη παράδοση – παραλαβή γίνεται με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, (Υγειονομικά Υπεύθυνου ), όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Και ποτέ δεν ξεχνάμε τον υποχρεωτικό καθαρισμό των στρωμάτων.

‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του υπνοδωματίου, αναδεικνύουν την Βεβαιωμένη Bio-απορρύπανση των στρωμάτων μαζί με την Εξυγίανση, ως τα απαραίτητα στοιχεία Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας για κάθε χώρο φιλοξενίας ’’

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγειονομικά Υπεύθυνου είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

 Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , βαθειά γνώση σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η συνεχής έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), μας ανέδειξε την αναγκαιότητα «πράσινων στρατηγικών» στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι προκλήσεις των «μικροβιολογικών κίνδυνων», με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του «ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων»

RECENT

RELATED